Companies

Moldova I.M. BULBOACA-PRIM

Company Number: 1015600005822

Country: Moldova

Founders: CONSILIUL SĂTESC BULBOACA (100%)

Incorporation Date: 26 Feb 2015

Moldova DRUMCOMVAS S.R.L.

Company Number: 1014609001679

Country: Moldova

Founders: ŞIŞCANU VASILE (100%)

Incorporation Date: 30 Sep 2014

Moldova Inactive I.I. BABA ILIE

Company Number: 1014603001851

Country: Moldova

Founders: BABA ILIE

Incorporation Date: 11 Sep 2014 - 03 Dec 2015

Moldova S.R.L. PRIMVALKATEX

Company Number: 1014602003283

Country: Moldova

Founders: NAVAL OLEG (100%)

Incorporation Date: 20 Aug 2014

Moldova EURONORM S.R.L.

Company Number: 1014600028301

Country: Moldova

Founders: DOBÎNDĂ GHENADIE (100%)

Incorporation Date: 18 Aug 2014

Moldova TMD CORPORATION S.R.L.

Company Number: 1014600026640

Country: Moldova

Moldova Inactive S.R.L. BETON UNIT CONSTRUCT

Company Number: 1014602003087

Country: Moldova

Founders: MUNTEAN VLADIMIR (50%), MUNTEAN ALEXANDRU (50%)

Incorporation Date: 05 Aug 2014 - 25 Nov 2016

Moldova SIDOROV DMITRI I.I.

Company Number: 1014600026282

Country: Moldova

Founders: SIDOROV DMITRI

Incorporation Date: 01 Aug 2014

Moldova S.R.L. VARMO GROUP

Company Number: 1014600021771

Country: Moldova

Moldova I.M. GOSPODARIA COMUNALA RISIPENI

Company Number: 1014602002312

Country: Moldova

Founders: Consiliul comunal Risipeni

Incorporation Date: 17 Jun 2014

Filter Filter