Search 496,446 companies from Bulgaria or 56,602,153 companies from 30 juristictions

Get any company financial, juridical and historical data with international connections from the official sources

БЕЙТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Organization Organization

BEYTS INTERNEShNL

0 reviews

Summary

Company Number131493542

Incorporation Date 14 May 2021 (3 months ago)

Company TypeДружество с ограничена отговорност

JurisdictionBulgaria

Is this your business?

B2BHint can help you find new customers and businesses.

Get access!

Details

Name"БЕЙТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД

Short NameБЕЙТС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Status Active

Paid share capital 528000 лева

Value of shares528000 лв.

Officers

partner

PAVEL TOMASh SUDZhARSKI-KShONZhEK - 176000 лв.

OLIVER ShAYaTOVICh - 176000 лв.

MIROLYuB LEONIDOV PETRINSKI - 176000 лв.

manager

PAVEL TOMASh SUDZhARSKI-KShONZhEK

MIROLYuB LEONIDOV PETRINSKI

Reviews Leave review

This company hasn't received any reviews.

Company activities

No activities

Activity description

Проектиране във всички фази и по всички специалности; пред-инвестиционни проучвания; изработване на подробни устройствени планове; изготвяне на количествено-стойностни сметки; подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител/консултант/доставчик на стоки и/или услуги; инвеститорски и архитектурен контрол; управление на инвестиционни програми и проекти; маркетингови и технически проучвания на терени; техническо обследване пригодността на обекти; консултантска дейност по подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти; техническа оценка на инвестиционни проекти (след издаването на лиценз, ако е необходим такъв); управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Related

Related companies (By Officers)

PAVEL TOMASh SUDZhARSKI-KShONZhEK

BEYTS BLGARIYa Ofis A

MIROLYuB LEONIDOV PETRINSKI

BEYTS HOTEL PRODZhEKT MENIDZhMNT BEYTS BLGARIYa

Related companies (By Address)

No related companies by address