Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 22, 2024

ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 22, 2024

Turkey 11 May 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode379293-5
Registry number1371871
Incorporation Date11 May 2022 (2 years ago) / 273 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • 1.İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri hizmetleri vermek. Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak. 2.Her türlü şirket ya da kuruluşlara danışmanlık yapmak, bilgi vermek, yönlendirmede bulunmak. Şirketler için yurtiçinde ya da yurtdışında projeler geliştirmek ve halka ilişkiler ve tanıtım işlerinde bulunmak. 3.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari, sınai, fikri girişim projeleri yapmak ve bu girişimlerin ticari, mali ve fikri danışmanlığı yapmak. 4.Programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon firma değerleri konularında danışmanlık yapmak. 5.Konusu ile ilgili organizasyonlar düzenlemek, düzenlenmiş turlara Türkiye dışından ve içinden müşteri temin etmek ve benzeri faaliyette bulunmak. 6.Teknolojik alanda yazılım geliştirilmesi,araştırması,üretimi,ilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi,yayılması,dağıtılması ve satışı. 7.AB Proje Yönetimi; AB proje teklifi hazırlama,inceleme,proje yönetimi,hibe,fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık yapmak, Ab üyesi ülkelerle ortak projelere katılımcı olarak çalışmaları yürütmek, gerektiğinde bu projelere koordinatörlük yapmak. 8.Danışmanlık hizmeti verdiği alanlarda eğitimler,konferanslar,organizasyonlar düzenlemektir.Maksat ve mevzunun gerçekleştirebilmesi için her türlü özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açar, işletir. Bu konularda basın ve yayın işleri yapar, eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, dergi ve benzeri yayınları hazırlar. 9.Her türlü ürünleri sanayi,ulaştırma,turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları,araç-gereç,makine ve teçhizatları,yedek parça ve hammaddeyi alabilir,satabilir,ithal ve ihracat edebilir fason yapabilir yaptırabilir.Konusu ile ilgili mağazalar zinciri açmak,cafe restaurant işletmeciliği yapmak bunlarla ilgili markaları Türkiyeye getirmek yeni markalar oluşturmak. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek,kiraya vermek,kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler,müzikal oyunlar,tiyatro oyunları,folklor gösterileri,bale oyunları,eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat eğlence faaliyetlerini organize etmek,sergilemek,tertip etmek veya ettirmek.Her türlü eski ve antika eşyalar,el sanatları eserleri ,heykeller,tablolar,hat sanatı ile ilgili yapıtlar,el yazması eserlerin müzayedesi,dekorasyonu alım ve satımını yapmak. 10. İnternet ortamında elektronik ticaret(e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e-tahsilat)yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar ve online ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları üretmek ve geliştirmek, internet ortamında online bilgi alışverişi online ticaret veya online tahsilat yapılabilmesi için yazılım üretmek ve geliştirmek, ilgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak, internet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım,satım,işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. 11.Amacı ve konusu ile ilgili her türlü alım, satım, ithalat ve ihracat yapmak. 12.Amacını gerçekleştirmek için her türlü mamul ve malzemenin, ithalatını, ihracatını ve kiralanması. 13.Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul mallar tasarruf edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, satın alabilir gerektiğinde satabilir bunlar üzerinde ipotek ve diğer haklar tesis edebilir. 14.Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlara karşı her kalemde taahhütte bulunabilir, bu kuruluşlarla veya diğer müteahhitlerle uzun süreli ikmal, tedarik ve satış anlaşmaları yapabilir. 15.Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik ve bayilik almak. 16.Şirket iştigal konusunun tahakkuku için kaynak yaratmak amacıyla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlardan Türk parası ve döviz olarak kredi alabilir, menkul ve gayrimenkul mallarını kendi lehine ipotek ve rehin eder, üçüncü kişilerin kefaletini alır, bilumum sair hakları iktisap eder, devir alıp devir edebilir. 17.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul satın alabilir, devir edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verir ve bunlar üzerinde

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Arzu Odabaşi Sari

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Arzu Odabaşi Sari

Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0005-1316-4470-0001

Frequently asked questions

Where is ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

What is ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

ACT KNOW DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022