Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers34

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 16, 2024

AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 16, 2024

Turkey 13 Aug 2013 (11 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • CİNER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • CİNER SODA YATIRIMLARI MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • CİNER TANKER İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode879259-0
Registry number880408
Incorporation Date13 Aug 2013 (11 years ago) / 125 companies with the same date
Paid share capital2.500.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #461901 - Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
 • #4619 - Agents involved in the sale of a variety of goods
 • Description:
 • AŞirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır: 1) Soda başta olmak üzere doğal ve işlenmiş ürünün ithalini, ihracını, pazarlama ve ticaretini yapmak. 2) Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemelere uyulmak kaydıyla; madencilik, enerji, inşaat, turizm, ziraat, hayvancılık, kimyasal, otomotiv ve iş makineleri, tekstil, hediyelik eşya, elektrik ve elektronik gibi her türlü sektörde kullanılan her nevi mal ve sanayi ürününün ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 3) Maden Kanunu ve taş ocakları nizamnamesi ile bu konuda mevcut ya da ileride düzenlenecek diğer kanun ve yönetmeliklere göre katı, sıvı, gaz halinde her türlü maden, maden cevheri, petrol, gaz, su, soda ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işlemek, bu maksatla maden arama, çıkarma ve işletme ruhsatlarını almak, bunları devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek. 4) Yukarıda belirtilen işleri gerçekleştirmek maksadıyla her nevi iş makinaları ile araç ve gereçlerin ve bunlara ait yedek parça aksamın ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5) Kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak iştirak etmek. B Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak; 1) Yurt içinde ve yurt dışında menkul, gayri menkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how good vill, royalty v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayri menkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. 2) Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir. 3) Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir. Ayrıca 3. şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olabilir. 4) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribitörlük, bayilikler ve temsilcilikler alıp verebilir, ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat, bilirkişilik, ihracat, ithalat ve mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir, büro ve şubeler açabilir. 5) Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, iş birliği yapabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir. 6) Şirket konusu ile özelleştirme idaresinin özelleştirme kapsamındaki işletmelerine teklif verebilir, bu tür işletmelerin ihalelerine katılabilir, bunların revizyon ve modernizasyonlarını yapabilir, bunları işletebilir ve işlettirebilir. 7) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir. 8) Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube, atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri ile pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği mamüllerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyona iştirak edebilir. 9) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir. 10) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir. 11) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir. 12) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir. 13) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş o

Contact details

Legal addressKOCATEPE MAH.ŞEHİT MUHTAR BEY CAD.PARK GRUBU TAKSİM BL.38/6 BEYOĞLU
Fax
 • 021********
Phone
 • +90**************
Website
 • cin**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ati̇lla Ci̇ner

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Gökhan Ci̇ner

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0211-0667-0700-0011

Frequently asked questions

Where is AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at KOCATEPE MAH.ŞEHİT MUHTAR BEY CAD.PARK GRUBU TAKSİM BL.38/6 BEYOĞLU

What is AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

What year was AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

AG CİNER İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2013