Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers42

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 04, 2024

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 4, 2024

Turkey 21 Jan 2004 (20 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode514567-0
Registry number514567
Incorporation Date21 Jan 2004 (20 years ago) / 103 companies with the same date
Paid share capital2.600.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #352201 - Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)
  • #3522 - Distribution of gaseous fuels through mains
  • Description:
  • 1. Doğal gaz dağıtım şebekesi ve diğer tesislerini kurarak, kurdurtarak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz dağıtımını ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yürütür, bu faaliyet ile ilgili doğal gazı satın alır ve satar ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurar ya da kurdurtur. Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletir, güvenli ve verimli işletmecilik yapar. 2. Dağıtım lisansına dâhil dağıtım bölgesi içinde 4646 sayılı Doğal Gaz piyasası kanunu uyarınca çıkartılan mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetiyle ilgili doğal gazı satın alır, satar, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirir. 3. Serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetini ve yan hizmetleri sağlar. 4. Doğal gaz piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul Kararları ile sahip olunan doğal gaz dağıtım lisansı hükümleri çerçevesinde aracılık yapmamak kaydıyla şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili lisans kapsamında her nevi tesis ve gayri menkul alır, star, inşa eder, kiralar, kiraya verir. 5. Dağıtım şebekesinin ve ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın alır, aldırır, imal eder veya ettirir. 6. Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar, yaptırır, bu konuda hizmet verir, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlar. 7. Şirketin emniyetli, verimli ve mali açıdan güçlü çalışmasını sağlamayı amaçlayan mali, idari, ticari, hukuki ve teknik politikalara uygun hareket eder. 8. İç tesisat ve servis hatları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere Kurum tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğler uyarınca sertifika verir ve sertifika verdiği gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yönetmeliklere göre mali ve teknik denetimlerini yapar. 9. Faaliyet alanına giren konularda, doğal gaz piyasası mevzuatınca öngörülen diğer işleri yapar. 10. Her türlü yenilenebilir enerji kaynağının (güneş, rüzgar ve benzeri) kullanarak enerji üreten tesislerin araştırması, fizibilitesi, planlaması ve kurulumu, enerjinin yapılarda ve sanayide etkin ve verimli kullanımına yönelik, mimari, ekolojik, teknik ve mühendislik tasarımlarının yapılması, tüm temiz enerji dallarında ürün ve teknoloji geliştirme esaslı Ar-Ge çalışmalarının çeşitli kurumlar arasında koordine edilmesi ve yönetilmesi, bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik bireysel, toplumsal, kurumsal çalışmaların organize edilmesi, basın ve yayın ve dağıtım ve internet üzerinden yaygınlaştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetimi konularında her türlü mecrada (basılı, dijital) yayın faaliyeti yapmak, kurulacak enerji tesislerinin karbon piyasalarından yararlanması konusunda müşavirlik hizmetlerinin verilmesi, her türlü konvansiyonel ya da alternatif enerji üretici, inverter santrallerinin ve sistemlerinin kurulması, mevcut ısı ya da elektrik enerji sistemlerinin yenilenmesi veya geri kazanımı için her türlü makine ekipman, cihaz ve malzemelerinin imali, temini, alım satımı ithalat ve ihracatı, kiralanması, pazarlama ve depolanması Güneş, rüzgâr, hidra, bio ve benzeri yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik vb. enerji üreten santral, tesisler, endüstri işletmeleri gibi üretim tesisleri için gerekli inverter, her türlü makine teçhizat ekipman, panel tribün ve bunların sarf malzemelerinin imalatını, teminini, alımını ve satımını, ithalat ve ihracatı, kiralanması pazarlanması ve depolanmasını yapmak. Her türlü güneş, rüzgar, su, bio yakıtlar benzeri yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından elektrik, ısı ya da diğer tüm şekillerde enerji üretimi sağlayan alternatif enerji inverteri, üreteci, rüzgar türbini, güneş panelleri gibi doğal kaynaklardan enerji üretebilen cihaz ve ekipmanların imali, üretimi, temini, alım satımı, ithalat ve ihracatı, kiralanması pazarlanması ve depolanması. Güneş enerjisi sistemleri ve parçalarının alımı, satımı ve finansman ile her türlü pazarlama faaliyetleri, Yenilenebilir enerjiden, güneş enerjisinden, elektrik üretim santral ve tesislerinin yapılması için her çeşit projenin mimari tasarım, teknik, statik mekanik, elektrik ve elektronik istemlerinin düzenlenmesi, uygulanması, mühendislik mü

Contact details

Legal addressİÇERENKÖY MAH. YEŞİLVADİ SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR ATAŞEHİR
Fax
  • 021********
Website
  • ene**********

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Ahlatci

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Ahlatci

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0335-0331-2480-0013

Frequently asked questions

Where is AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at İÇERENKÖY MAH. YEŞİLVADİ SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 ATAŞEHİR ATAŞEHİR

What is AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)

What year was AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ started?

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ was started in 2004