Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 28, 2023

AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 28, 2023

Turkey 03 Apr 2019 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode187111-5
Registry number1176896
Incorporation Date03 Apr 2019 (4 years ago) / 229 companies with the same date
Paid share capital20.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #692002 - Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri
  • #6920 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
  • Description:
  • - Gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ilkeleri, tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasa hükümleri gereğince defterlerini tutmak, beyannameleri, bildirgeleri ile diğer belgeleri düzenlemek, benzeri işler yapmak. - Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. - Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak. - Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu, hesapların denetim standartlarına uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek. - Yurtiçinde ve yurtdışında , ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. - Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. - Konusu ile ilgili franchise sözleşmeleri ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. Franchise sözleşmeleri almak, vermek. - Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri, teminat ve kefaletleri almak, vermek. - Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. - Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat, vasıta, arsa, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. - Şirket konuları ile ilgili faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. - Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. - Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşların açacağı her türlü ihalelere gerekli şartları yerine getirerek girebilir. - Şirket öz kaynaklarını bankalarda, aracı kurumlarda, menkul kıymet borsalarında veya menkul kıymetlerde, aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirebilir.

Contact details

Legal addressMEHMET AKİF MAHALLESİ TAVUKÇUYOLU CAD.NO:140/6 ÜMRANİYE
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********
Website
  • aks***************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Kaplan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Kaplan

Partners


Paid-up share capital20.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0035-0650-0070-0001

Frequently asked questions

Where is AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MEHMET AKİF MAHALLESİ TAVUKÇUYOLU CAD.NO:140/6 ÜMRANİYE

What is AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri

What year was AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ started?

AKSİYON MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019