Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 23, 2024

AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 23, 2024

Turkey 18 May 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode380745-5
Registry number1373351
Incorporation Date18 May 2022 (2 years ago) / 322 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #532010 - Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)
  • #5320 - Other postal and courier activities
  • Description:
  • 1. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 2. Şirketin iştigal konusuyla ilgili, kurulmuş veya kurulacak aynı amaçlı yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisselerini almak, satmak devir ve temlik etmek, rehin ve teminat vermek, aynı amaçlı yerli veya yabancı şirketlerle yeni şirketler kurmak. Yerli, yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerden kredi almak. 3. Şirket konusu ile ilgili mümessillik distribütörlük komisyonculuk ve pazarlamasını yapmak ardiye özel antrepo işletmeciliği ile uğraşmak. 4. Konusuyla ilgili know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alâmeti farika emsali gibi hakları iktisap etmek, ferağ etmek, üçüncü şahıslara kiralamak, satmak, devretmek. 5. İştigal konusuyla ilgili gerekli teçhizat, makine, taşıt vb. araçların alınması, kullanılması, kiralanması nakli işlemlerini gerçekleştirmek, gerekli tesislerin inşaa edilmesi. 6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotek verebilir, ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlere ve ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülen başka işlere girişilmek istenildiği takdirde şirket ortaklar kurulunun alacağı kararla başka işler yapabilir.

Contact details

Legal addressESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ

Officers

individual

IndividualTurkey

Agne Kabanen

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Neda Dancer

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0039-0679-6770-0001

Frequently asked questions

Where is AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ

What is AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)

What year was AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ started?

AKTAR KARGO TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022