Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 22, 2023

ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 22, 2023

Turkey 13 Nov 2020 (3 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode277210-5
Registry number1266971
Incorporation Date13 Nov 2020 (3 years ago) / 246 companies with the same date
Paid share capital2.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #289901 - Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)
  • #2899 - Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
  • Description:
  • Makine ve Teçhizat 1- Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat; ve ekipmanlarının imali, alimim, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 2- Her türlü ambalaj sanayi mamullerini ve özellikle karton koli, oluklu mukavva, polistirenli karton bant, kağıt ve modern ambalaj elemanlarını imal eden makineleri imal etmek, 3- Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı. 4- Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve akşamlarını üretmek. 5- Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. 6- Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve akşamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 7- Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işlememakineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 8- Her türlü ambalaj sanayi mamullerini ve özellikle oluklu mukavva, polistirenli karton bant, kağıt, karton koli ve modern ambalaj elemanlarını imal etmek, 9- Her türlü ambalaj sanayi mamullerinin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek, 10- Ürettiği, ithal, ihraç veya dahili ticareti ile iştigal ettiği maddelerin iç ve dış pazarlarda pazarlanabilmesi için mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık gibi her türlü organizasyonları kurmak veya kurulu organizasyonlara katılmak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 11- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 12- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak; a) Menkul ve her türlü gayrimenkul mal ve hakları ruhsatname imtiyaz ihtira telif işletme unvanı alameti fabrika patent marka vs. gibi satın alır, satar teminatta rehin alır verir. İpotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit aynı ve şahsi hakları leh ve aleyhine iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. b) Yurt içinde ve yurt dışında acentalık, mümessillik, distribütörlük, bayilik alıp verebilir, ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.Kefalet teminat alıp verebilir, hakemlik, bilirkişilik, inşaat, ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir, mutebetlik verebilir. c) Resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle sürekli yada süreksiz anlaşma ve işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olabilir. d) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satm alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. e) Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. f) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satm alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. g) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sah menkul malları ve hakları satm alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve k

Contact details

Legal addressMALKOÇOĞLU MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD.NO:813A SULTANGAZİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Altinişik

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Altinişik

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0063-0434-3250-0001

Frequently asked questions

Where is ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MALKOÇOĞLU MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD.NO:813A SULTANGAZİ

What is ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)

What year was ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

ALTINIŞIK PACKAGING MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020