Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers6

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 26, 2023

AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 26, 2023

Turkey 14 Sep 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameAREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode406736-5
Registry number1399843
Incorporation Date14 Sep 2022 (2 years ago) / 406 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #811001 - Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)
 • #8110 - Combined facilities support activities
 • #559001 - Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)
 • #5590 - Other accommodation
 • #551002 - Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
 • #5510 - Hotels and similar accommodation
 • Description:
 • TESİS YÖNETİMİ 1. Şahıslar ile birlikte her türlü özel ve tüzel nitelikli, şirket, tesis, alışveriş merkezi, turistik tesis, tatil köyü, hastane, yurt, üniversite, yüksek okul, öğretim kurumları, sağlık tesisleri, hava meydanları, limanlar, toplu konut alanları, site, plaza, iş merkezlerinin, metro, gar ve terminaller, spor kompleksleri, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar vb. her türlü gayrimenkulün tesis yönetimi hizmetlerini üstlenmek. 2. Her türlü gayrimenkulün bünyesindeki tesislerin kombine işletme destek hizmetlerini yürütmek. 3. Her türlü gayrimenkulün yönetim ve işletim hizmetlerini ve bu kapsamda genel yönetim hizmetlerini; muhasebe, finans, bütçe, raporlama hizmetleri, personel ve idari işler, sözleşme yönetimi, satın alma, stok ve tedarikçi yönetimi. 4. Her türlü gayrimenkulün teknik işletim ve bakım onarım hizmetleri, güvenlik hizmetleri, acil durum yönetim hizmetleri, temizlik hizmetleri, bahçe peyzaj hizmetlerini bir arada veya ayrı ayrı üstlenmek. 5. Her türlü gayrimenkulün tesis yönetimi danışmanlığını ve bu kapsamda proje ve işletme danışmanlığı, işletme projesi hazırlanması, yönetim planı hazırlanması, yönetim işletim esasları ile yönetim organizasyonu oluşturulması hizmetlerini üstlenmek. 6. Her türlü gayrimenkulün enerji yönetimi hizmetlerini üstlenmek. 7. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve şilelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. YATIRIM 1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken, ev, apartman, işyeri , arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 2. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, iş yerleri resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları sunmaktır. 4. Şirket; bina, arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir. 5. Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizini, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. YAPI VE İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa

Contact details

Legal addressHALKALI MERKEZ MH.FATİH CD. SERENITY PLUS B BL.NO:61-63/33 KÜÇÜKÇEKMECE

Officers

individual

IndividualTurkey

Seda Gülteki̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Seda Gülteki̇n

Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0074-1139-1840-0001

Frequently asked questions

Where is AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at HALKALI MERKEZ MH.FATİH CD. SERENITY PLUS B BL.NO:61-63/33 KÜÇÜKÇEKMECE

What is AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)

What year was AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

AREZ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022