Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 20, 2023

ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 20, 2023

Turkey 20 Oct 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode272136-5
Registry number1261903
Incorporation Date20 Oct 2020 (4 years ago) / 333 companies with the same date
Paid share capital500.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #493903 - Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)
  • #4939 - Other passenger land transport n.e.c.
  • Description:
  • 1. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Nakil vasıtaları ile servis hizmeti vermek 8. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak 9. Şirket öncelikle yerli ve yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ve taşınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermek. 10. Şirket yukarıda sayılan aracılık ve danışmanlık hizmetleri gereği pazarlama, reklam ve tanıtım işlerini de yapar. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girer, taahhütlerde bulunur. 11. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 12. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 13. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek Diğer faaliyet konuları: a. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için gayrimenkuller tesis eder, her türlü taşınmazı kiralayabilir, alıp satabilir, devre mülk sistemi ile kira sözleşmesi yapabilir. c. Şirket konusu ile ilgili her türlü inşaat işlerini yapabilir. Tamirat, tadilat, bakım ve onarım işlerini yapabilir. Gerek kendisine ait gerekse başkalarının arsa ve arazilerinin üzerine inşaatlar yapabilir. d. Şirket konuları ile ilgili ticari vekillik, mutemetlik, ithalat ve ihracat, transit ticaret yapabilir. Temsilcilik, acentelik , mümessillik alıp verebilir. e. Konusu ile ilgili iktisadi devlet kuruluşları, katma bütçeli kurumlar, sermayesinin yarısından fazlasına veya azma devletin veya iktisadi devlet kuruluşlarının iştirak ettiği şirket veya ortaklıklar, özel kanunlarla kurulmuş kurumlar, ortaklıklar, belediyeler, Askeri kuruluşlar, üniversiteler, kooperatifler, sandıklar ve sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirket, müesseseler, firmalar ve gerçek kişilerce açılacak her türlü ihalelere iştirak edebilir, bu işleri taahhüt ederek ifa ve intaç edebilir. f. Şirket konuları ile ilgili teşvik ve tedbirlerden yararlanabilir, yerli ve yabancı fınans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir. Amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları üzerinde hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. g. Şirket faaliyetlerinde gerekli faydalı marka ve patentleri, ticari unvanları satın alabilir, şirket namına tescil ettirebilir. Gayri maddi hakları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir h. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

Contact details

Legal addressYENİ MAH.VARNALI CAD.I BLOK APT.NO:32 I/3 SİLİVRİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Yusuf Aydin

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Yusuf Aydin

Partners


Paid-up share capital500.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0078-0702-9410-0001

Frequently asked questions

Where is ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at YENİ MAH.VARNALI CAD.I BLOK APT.NO:32 I/3 SİLİVRİ

What is ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)

What year was ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

ARIN TUR PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2020