Logo
Menu

Find out all the information about ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 15, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 15, 2022

Summary

NameASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number366562-5
Registry number1357408
Incorporation Date07 Mar 2022 (a year ago) (356 companies with the same date)
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #477601 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kablumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)
  • #4776 - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores
  • Description:
  • Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. -Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak. -Her türlü evcil hayvanlarla ilgili hayvan yemi, aksesuarları, kuş kafesi ve tüm ihtiyaçlarını, muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak. -Her türlü akvaryum ve akvaryum malzemeleri, akvaryum balığı, balık yemi, akvaryum için gerekli olan hava motoru, akvaryum kumu, akvaryum için su ısıtıcısı, akvaryum süs ve aksesuarlarını toptan ve perakende olarak alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü evcil hayvanlar, balık, süs bitkileri almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.Evcil hayvan ürünleri alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak, İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumları alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak, Ormancılık ürünleri alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak, Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil) alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak. Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otların alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak. Hayvan yemleri alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak. Malt (insan tüketimi için olmayan) alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak. Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu alımı ve satımını; ithalat ve ihracatını yapmak. Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetleri yapmak. Her türlü hayvan ürünleri yemi maması yem katkıları aksesuarları bakım malzemeleri ilaç ve vitaminlerin ticaretini imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Evcil hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlerin, ilaçların, malzemelerin vs ürünlerin üretimini , alımını , satımını , ithalatını , ihracatını ve pazarlamasını yapmak.Yine bu hayvanların barınması, korunması, gerektiğinde elde taşınması için her türlü alet edevat, aksesuar ve yan ürünlerinin (kafes, kulübe) vs, üretimi toptan ve perakende alımını satımını ithalat ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak.Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kablumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçü

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden
Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0091-1207-4740-0001

Related companies

By address

Frequently asked questions

Where is ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kablumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)

What year was ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

ASTRONOT EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022