Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 10, 2024

ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 10, 2024

Turkey 19 Oct 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode52798-5
Registry number1042818
Incorporation Date19 Oct 2016 (8 years ago) / 223 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #823002 - Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
  • #8230 - Organisation of conventions and trade shows
  • Description:
  • FUARCILIK 1- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık     ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, defile, sempozyum ve     benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. 2- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.     Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis     edilebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,     parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka     ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar     üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla     ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve     diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. 3- Yurt içinde ve yurt dışında fuar organizasyonları düzenleyecek yerli ve yabancı firmalara, stand alanı, fuar alanı ve stand satışı komisyonculuğu yapmak. 4- Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak, gerekli ekipman, alet, edevat bulundurmak, bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 5- Yukarıda faaliyetler ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, bayilik, komisyonculuk ve acentelik almak ve     vermek, irtibat büroları kurmak, bu alanda çalışan firmalar ile geçici veya devamlı ortaklık kurmak, şirketlere     iştirak etmek, şirketlerin idare ve sermayesine katılmak, 6- Şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak şirketler kurmak, ortaklık veya başka kurumlardan yararlanmak     ve gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle bunları yabancılarla birlikte gerçekleştirmek, 7- Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) almak, devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi     tasarruflarda bulunmak. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği taktirde, Ortaklar Kurulunca karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra yapabilir.

Contact details

Legal addressGAYRETTEPE MAH.YILDIZ POSTA CAD.AYYILDIZ APT.30/4-11 BEŞİKTAŞ
Phone
  • +90**************
Website
  • atl*********

Officers

individual

IndividualTurkey

Doğan Şahi̇n

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Doğan Şahi̇n

Partners


Paid-up share capital250.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0103-0571-7550-0015

Frequently asked questions

Where is ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at GAYRETTEPE MAH.YILDIZ POSTA CAD.AYYILDIZ APT.30/4-11 BEŞİKTAŞ

What is ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

What year was ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

ATLM FUARCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016