Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 20, 2023

BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 20, 2023

Turkey 31 May 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode383093-5
Registry number1375728
Incorporation Date31 May 2022 (2 years ago) / 326 companies with the same date
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #256202 - Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)
  • #2562 - Machining
  • Description:
  • METAL a. Her türlü metal işleme, diş açma, pres, plastik baskı, kalıp imalatı pazarlama ve satışını ithalatını ve ihracatını yapmak. b. Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin işlenmesi, ithalat ve ihracatını yapmak. c. Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. MAKİNA a. Özel amaçlı pres makineleri, diş açma makineleri, bileme makineleri imalatı yapmak ve üretilen makinelerin pazarlama ve satışı, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. MÜHENDİSLİK a. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. b. Proje danışmanlığı yapmak ve eğitimini vermek Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunur 1 Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı ithalatçı firma ve distribütörlerden bayilik ve temsilcilik almak, satıcılık anlaşmaları yapmak ve aynı işlemleri üçüncü şahıs ve kuruluşlar içinde yerine getirmek ve taahhütlerde bulunmak, ortaklıklara girmek, acentelik ve temsilcilikler almak 2 Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentelik, komisyonculuk yapmak. 3 - Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda dış ve iç kaynaklı kısa orta ve uzun vade kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. 4 Mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir. 5 Ortaklar kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kâr ortaklığı belgelerini, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili hertürlü sair hukuki tasarruflarda bulunabilir 6 Lisans, imtiyaz, know-how, teknik bilgi ve yardım, vesair sınai mülkiyet haklarını edinebilir, tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeleri akdedebilir. 7 Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Gayrimenkullerle ilgili tevhit, ifraz, parselasyon vs. bilcümle işleri yapabilir. Fabrika binası da dahil olmak üzere her türlü bina inşa edebilir, satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir. 8 Şirket konusuna giren her türlü ürünün pazarlaması için mağazalar açabilir, bayilikler ve temsilcilikler verebilir. Yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir ürünün veya markanın temsilcisi ola

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Fatma Aydin

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Fatma Aydin

Partners


Paid-up share capital10.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0142-1456-4420-0001

Frequently asked questions

Where is BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

What is BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

What year was BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

BARUS METAL MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022