Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers11

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 28, 2023

BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 28, 2023

Turkey 27 Jul 1999 (25 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • BAŞARI TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MURAT GÜNDOĞAN ALİ GÜNDOĞAN NEVZAT GÜNDOĞAN
 • BAŞARI KİMYA SANAYİ VE TİC.KOLL. ŞTİ.FERHAT GÜNDOĞAN-MURAT GÜNDOĞAN- ALİ GÜNDOĞAN-NEVZAT GÜNDOĞAN
 • BAŞARI TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ FERHAT GÜNDOĞAN-MURAT GÜNDOĞAN- ALİ GÜNDOĞAN-NEVZAT GÜNDOĞAN
 • MURAT GÜNDOĞAN ALİ GÜNDOĞAN NEVZAT GÜNDOĞAN BAŞARI TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode424005-0
Registry number424005
Incorporation Date27 Jul 1999 (25 years ago) / 43 companies with the same date
Paid share capital500.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #212004 - Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı
 • #2120 - Manufacture of pharmaceutical preparations
 • Description:
 • 1-Her türlü çevre sağlığı ilaçları ile dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, anti-bakteriyel ve hijyenik ürünlerin imalat, toptan alım-satım, ithalat ve ihracatını yapmak, 2-Fare zehir, fare kapanı, fare yapıştırıcısı ve diğer her türlü haşere ilaç ve ürünlerinin imalat, toptan alım-satım, ithalat ve ihracatını yapmak, 3-Ecza ürünleri, sıhhi ve tıbbi alet ve malzemeler, bunlarla ilgili kimyevi maddelerin imalat, toptan alımı ve satım, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 4- Her türlü itriyat malzemelerinin imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 5- Ziraatte kullanılan her türlü gübre ve veteriner ilaçlarının imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 6- Zirai mücadele aletleri ile bunların araç ve gereçlerinin imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 7- Her türlü besi yemlerinin imalat, toptan alım satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 8- Her türlü ortopedik ve tıbbi aletler ile her türlü laboratuar alet araç gereç ve malzemelerinin imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 9-İlgili mercilerden izin almak şartı ile her türlü kimyevi, biyolojik, veteriner, zirai ilaç ve müstahzarlar ile bunların hammadde, yardımcı maddelerinin imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, 10-Ecza depolarında satılması mutad her türlü ürünlerin imalat, toptan alım satım, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak, Şirket Konusu ile İlgili Olarak; A- Mümesillik danışmanlık, acentelik, ticari mümesillik, bayilik, distribütörlük işleri yapabilir, B- İrtibat büroları, satış mağazaları satın alabilir, inşa edebilir, işletebilir ve kiralayabilir, C- Gerektiğinde şirket adına gayrimenkul mallar satın alabilir, satabilir ve bu mallar üzerinde rehin, ipotek tesis ve tescil edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, kiraya verebilir ve karalayabilir, D- Yerli ve yabancı kişi ve kurumlarla işbirliği, ortaklık, konsorsiyumlar kurabilir, birlikte taahhütlere girebilir, kurulmuş yerli ve yabancı kuruluşlara ortak olabilir, bunları devralabilir, kurucu ortak olarak yeni şirketlere iştirak edebilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydı ile hisselerini başkalarına devredebilir. E- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihaleye girebilir, F- Amaç ve konularıyla ilgili her türlü taşınır mal satın alabilir, işletebilir, kiraya verebilir ve satabilir, şirket her türlü gayrimenkulünü ipotek edebilir, başkalarına ait mallar üzerinde şirket lehine veya bunlar üzerinde her türlü haklarını iktisap edebilir, G- Bir başka şirket lehine veya hakiki ve hükmi şahıslar lehine açılmış ve açılacak kredilere teminat teşkil etmek üzere ipotek verebilir, fekkedebilir, teşviklerden yararlanabilir, H- Şirket ihtiyacı ve her türlü motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava vasıtalarını kiralayabilir, resmi mercilere şirket adına tescil ettirebilir ve satabilir, İ- Her türlü belge, imtiyaz, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, lisans, patent, marka gibi fikri ve gayri maddi hakları kiralayabilir, kiraya verebelir, J- Yerli ve yabancı bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi talebinde bulunabilir, temin edilen kredilerin amacı doğrultusunda kullanabilir, K- Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılı hakları, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerden mülkiyet haklarını gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyet gayrimenkul üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir, verebilir, bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, sona erdirebilir, tescil şerh ve terkin ettirebilir, bütün işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla şirket leh ve aleyhinde yapabilir, L- Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar, iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir veya satabilir, alacaklarına karşılık lehine veya ipotek alabilir, ayni ve şahsi irtifak tesis edebilir, lüzumu halinde kısa, orta ve uzun vade ile borçlanabilir, kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakını teminat olarak gösterebilir, rehin veya ipotek verebilir,

Contact details

Legal addressDÜĞMECİLER MH.OLUKLUBAYIR SK. N.4A EYÜPSULTAN
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Murat Gündoğan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Gündoğan

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0146-0836-8580-0001

Frequently asked questions

Where is BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at DÜĞMECİLER MH.OLUKLUBAYIR SK. N.4A EYÜPSULTAN

What is BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı

What year was BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

BAŞARI GENEL ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 1999