Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 20, 2023

BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 20, 2023

Turkey 21 Mar 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode369596-5
Registry number1360484
Incorporation Date21 Mar 2022 (2 years ago) / 321 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #683101 - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)
  • #6831 - Real estate agencies
  • Description:
  • Şirket Yurtiçi ve Yurtdışında üretilen, her türlü ilk madde malzeme, hammadde, yarı mamul, mamul, Isıtma, soğutma, endüstri ve altyapı sektörlerinde ekipman ve hammadde üretimi alımı satımı kiralaması ile bu ürünlerin ithalat ihracat ve e-ticaretini yapar. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel , gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, iş yerleri resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri için değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları yapmak. 2-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 4-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 5-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 6-İnşaat Taahhüt işlerinde, Yüklenici Firma statüsünde çalışarak, anahtar teslimi veya talep edilen iş kalemlerinde her ölçekte inşaat ve taahhüt işleri yapımı , İnşaat malzemelerinin alımı satımı ithalatı ihracatı, İnşaat öncesi tüm Mimari ve İç Mimari tasarımlar yapmak, İnşaat projeleri hazırlamak, Ruhsat İşleri ve İdari Yönetim konularında hizmet vermek, 7-Proje Geliştirme çalışmaları kapsamında, Konut, ticari ve karma projelerde kat karşılığı, hasılat paylaşımı, kentsel dönüşüm organizasyonu yaparak, Şirket olarak ve/veya başka Yatırımcılar ile ortaklıklar kurarak Proje, İnşaat, Taahhüt işleri yapımı, 8-Amaç ve Konuları ile ilgili olan her sektörden Kişi ve/veya Firmalar ile, Çözüm Ortaklığı, İşbirliği veya Ortaklık Sözleşmeleri yapmak 10-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 11-Altyapı tesisleri, üstyapı tesisleri ve endüstriyel tesisler için talep edilen her türlü teknolojik ürün, yazılım üretmek, alım ve satımını, kiralamasını yapmak. Şirket yukarıda sayılan faaliyet amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere; 1- Faaliyet konulan ile ilgili olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı finans kurumlarından kredi sağlamak üzere sözleşmeler yapabilir, teminat ve rehin verebilir. 2- Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul alabilir, kiralayabilir ve ihtiyaç fazlasını satabilir veya kiraya verebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerine ipotek ve rehin hakkı tesis edebilir ve kaldırabilir. 3- İlgili mercilerden gerekli izinleri almak şartı ile gümrük sahası dışı mağazalar "free shop" açmak, işletmek, kiralamak, keza bu tür mağazaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mevzuat çerçevesinde her türlü yerli ve yabancı mamulleri satmak, pazarlamak, transit olarak naklini sağlamak, ithalat ver ihracatını yapmak ve yine ardiyecilik, depoculuk ve özel antrepoculuk, fiktif depoculuk işlerini gerçekleştirmek. 4- Her türlü turistik tesisler kurmak için gerekli arsa, arazi ve binalar ile her cins gayrimenkul malları satın almak, kiralamak, intifa hakkı devralmak, turistik tesislerin tefrişi ve dekorasyon için gerekli her türlü malzemeyi satın almak, kiralamak ve ithal etmek, keza gayrimenkul mallar üzerinde bilcümle binalar ile turistik tesislerin inşaası için gerekli olan makine parkını, iş makinaları, kamyon, vinç ve diğer alet ve edevatlar satın almak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek 5- Her çeşit ulaştırma araçları bulundurmak, kiralamak, k

Contact details

Legal addressESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Muhammed Kumcu

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Muhammed Kumcu

Partners


Paid-up share capital250.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0160-1682-9760-0001

Frequently asked questions

Where is BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ

What is BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

What year was BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

BEESOLT MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022