Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers7

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 07 Jun 2023 (a year ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode463925-5
Registry number1458465
Incorporation Date07 Jun 2023 (a year ago) / 276 companies with the same date
Paid share capital200.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #932903 - Oyun makinelerinin işletilmesi
  • #9329 - Other amusement and recreation activities
  • Description:
  • 1. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 2. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3. Şirket her türlü Play Station salonları,bilgisayar oyun salonları, bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 4. İnternet üzerinden Toptan ve Perakende Ticaret yapmak. Şirket Amaç Ve Konularıyla ilgili Olarak Aşağıdaki İşlemleri Yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir,butik oteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici fınansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 7.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 8.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 9. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 10. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden dis

Contact details

Legal addressYAMANEVLER MAH.ALEMDAĞ CAD. NO:145/9 ÜMRANİYE

Officers

individual

IndividualTurkey

Hasan Doğan

Former Partners


Paid-up share capital200.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Muhammed Kaynak

Müdür Münferiden


Paid-up share capital200.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0167-1330-6800-0001

Frequently asked questions

Where is BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at YAMANEVLER MAH.ALEMDAĞ CAD. NO:145/9 ÜMRANİYE

What is BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Oyun makinelerinin işletilmesi

What year was BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

BEYAZ MAVİ KAFE OYUN SALONU SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023