Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers9

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out more about how much BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
earned last year and more by getting full access

Last updated: Dec 19, 2022

BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 19, 2022

Turkey 10 May 2007 (16 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameBİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • BİLTEK YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode625881-0
Registry number625881
Incorporation Date10 May 2007 (16 years ago) / 165 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #412002 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
  • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
  • Description:
  • 1. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak Çelik, Karkas, Beton, Kagir, Ahşap,Prefabrik inşaatları, Konutlar, Tatil siteleri, Motel, Kamping Lokanta, Kafeterya, gazino, Lunapark, Plajlar, Okullar, İbadet yerleri, Spor Tesisleri, Hava Limanı, Benzin İstasyonu, Turistik Tesisleri inşaat yapımı veya kat karşılığı inşaat taahhüt işleri yapmak. İnşaat malzemelerinin her türünün inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili mamul, yarı mamul hammaddelerin alım, satımı ithal ve ihracı pazarlaması mümessilliği ve komisyonculuğu ve bayiliği yapmak 2. Hasarlı yapıların her türlü bakım, onarım, tadilat çalışmalarının yapılması 3. Binalarda depreme karşı takviye ve destek çalışmalarının yapılması 4. Her çeşit onarım, yapım, tadilat işlemi 5. Her çeşit kanalizasyon, su, elektrik, telefon, alt yapı hizmetlerinin yürütülmesi 6. Şirket işletme konusunun tahhakkuku ve ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak ve işletmek, inşa etmek, satmak ve kiralamak, şirkete ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine gerekse gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek intikal devir temlik ve diğer gerçek kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve sair haklar tesis etmek 7. Her türlü mimarlık, mühendislik ve harita mühendisliği hizmetleri yapmak 8. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili inşaat şirketleri sınai ticari şirketlerle organizasyon reorganizasyon çalışmaları ve yönetim desteği hizmetleri ile her türlü pazarlama ve programlama çalışmalarını yapmak 9. Şirket sözleşme konusuna dahil bulunan malzeme, makine, teçhizat ve yedek parça ve mamüllerinin depolaması, tevzi, satış ve sevki için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerekli tesisat, teçhizat ve vasıtaları makineleri alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir 10. Şirket amacıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan sergi ve fuarlara iştirak etmek 11. Konusuyla ilgili şahsi ve tüzel kişiliği olan firmalarla ilgili mercilerin müsaadesi alınarak her türlü ortaklık tesis etmek Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için amacı ve konusu ile ilgili; Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yurtiçinde ve yurtdışında, yeni şirketler ve iş ortaklıkları (joint-venture), konsorsiyumlar kurabilir, kurulu şirketlere iştirak edebilir, kurulu şirketlerine yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler iştirak edebilir, yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunabilir, iştiraklerini satabilir, distribütörlük, mümessillik, bayilik, komisyonculuk ve acentelik alabilir, kurabilir ve verebilir, irtibat büroları kurabilir, proje hazırlama ve geliştirme ofisleri oluşturabilir, proje ve danışmanlık işleri ile ilgili işbirliği yapabilir, yabancı uzmanlar çalıştırabilir, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alabilir, verebilir, resmi ve özel bilcümle ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak edebilir, taahhüt ve mutemetlik işleri yapabilir, Her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve sınai mülkiyet hakları, know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka tescil, patent ve diğer her türlü gayri maddi hakları kısmen veya tamamen, iştirak, istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya kiralayabilir, temlik edebilir, terkin edebilir, devredebilir, devir alabilir, mübadele edebilir, bunların üzerlerinde leh ve aleyhine ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket kendi malı olan veya özel ve tüzel kişilere ait gayri menkuller üzerine kat karşılığını da kapsar şekilde inşaat yapabilir, yaptırabilir, tamir edebilir veya ettirebilir. Gayri menkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü, ipotek, rehin, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti ve diğer ayni ve gayri maddi haklar tesis, iktisap, devir ve ferağ edebilir, bunların feshedip kaldırabilir. Her türlü gayri menkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde satış vaadi sözleşmelerini tapu sicilini şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir, cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Teminatlı ve teminatsız her türlü kredi, leasing ve borçlanma sözleşmeleri yapabilir. Borç ve alacakları temlik alabilir, verebilir. Şirket alacak ve borçlarının tahsil ve temini için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, verebilir, gerektiğinde ipotekleri fek edebilir, kefaletleri kaldırabilir, Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın imkan verdiği her çeşit menkul kıymeti aracılık faaliyeti veya portföy işle

Contact details

Legal addressÇINARDERE MAH.AYAZMA CAD. MAHMUTBEY APT.NO.11-A-2 PENDİK
Fax
  • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Dursun Bektaş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Dursun Bektaş

Partners


Paid-up share capital100.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0175-0411-6910-0016

Frequently asked questions

Where is BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at ÇINARDERE MAH.AYAZMA CAD. MAHMUTBEY APT.NO.11-A-2 PENDİK

What is BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

What year was BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ started?

BİLTEK TEKNİK YAPI İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2007