Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 27, 2023

ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 27, 2023

Turkey 20 Oct 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode415767-5
Registry number1409130
Incorporation Date20 Oct 2022 (2 years ago) / 351 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #731101 - Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)
  • #7311 - Advertising agencies
  • Description:
  • 1- İnternet üzerinden Basın, yayın, İnternet Gazeteciliği, İnternet reklamcılığı, Sosyal Medya gibi İnternet Medyacılığı kurmak. Medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak. İnternet üzerinden her türlü reklam materyali, fotoğraf, film, müzik alımı satımı, pazarlaması ve yayımını yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. 2-İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü reklamın, bilginin vs. dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişim sistemlerini kurmak. 3-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. 4-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 5-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 6-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji, gelişmiş üretim ve otomasyon teknolojileri, uzay bilimleri, okyanus bilimleri, çevre ve doğal kaynak bilimleri, enerji yeni ve ileri materyaller ve gelişmiş kimya teknolojileri, iş kollarında, yurtiçi ve yurtdışında araştırma geliştirme çalışmaları ile pazar ve piyasa araştırmaları yapmak ve bu konulara ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek. 7-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. 8-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojileri, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 9-Sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması gibi bilgisayar programlama faaliyetleri yapmak. 10- Elektronik ticaret yapmak. Her nevi ürünün internet üzerinden alımı satımı perakende ticaretini yapmak, Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, ortaklar kurulunun kararı üzerine şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirket, ayrıca yukarıda belirtilen amaç ve konular ile ilgili; a-Müşavirlik, distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk yapabilir ve bunlarla ilgili olmak üzere lisans, telif hakkı, alameti-farika gibi gayrı maddi haklar iktisap edebilir, teminat gösterebilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde işletebilir ve kiraya verebilir, satabilir. b-Yerli ve yabancı sermaye ile ortaklıklar kurabilir, mevcut olan her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, ortak olabilir, başka şirketleri devir alabilir, satabilir. c-Yurtiçinde ve yurtdışında fuar ve sergilere katılabilir ve organize ettirebilir. d-Şirketin işlerinin yürütülmesi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, her türlü kredileri temin edebilir ve bu konuda garanti verebilir. e-Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü tesisat, teçhizat, Taşıt, vasıta satın alabilir, kiralayabilir, arazi veya gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir veya başkalarına kiraya verebilir, bunlar üzerinde lehine ve aleyhine ipotek, irtifak, intifa gibi ayni haklar tesis edebilir. Tesis edilmiş ayni hakları fek edebilir.

Contact details

Legal addressEĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Tevfi̇k Reşi̇di̇

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Tevfi̇k Reşi̇di̇

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0258-2078-3960-0001

Frequently asked questions

Where is ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at EĞİTİM MAH. ASİL SK. RABA IŞ MERKEZI BLOK NO: 1A KADIKÖY

What is ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)

What year was ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

ÇİZEN MEDYA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022