Logo
Menu

Find out all the information about CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Apr 2, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Apr 02, 2023

Summary

NameCROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number270842-5
Registry number1260604
Incorporation Date13 Oct 2020 (3 years ago) (287 companies with the same date)
Paid share capital20.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #591103 - Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)
  • #5911 - Motion picture, video and television programme production activities
  • Description:
  • 1-) Yurt içinde ve yurtdışında her türlü reklam filmi çekmek. 2-) Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek , uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. 3-) Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak. 4-) Her türlü sinema, TV, radyo, Video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz , şenlik, festival , panayır, fuar ve pazarlara katılmak , gösteriler düzenlemek. 5-) Film stüdyosu kurulması , işletilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi. 6-) Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması , temsilciliklerinin verilmesi , alınması, bunlarla ilgili telif hakkı, ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapılması. 7-) her türlü menajerlik , prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak. 8-) Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması , telif haklarının satılması. 9-) Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri , stüdyolar, laboratuarlar , set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş olan tesisleri stüdyoları işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık ya da anlaşmalar yapmak. 10-) Radyo ve Televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli-şifresiz yayın araçları ( uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzerleri) ile yayınlanmasını sağlamak. 11-) Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin ( kamera ışıklandırma, gösterim.ölçü, bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi , şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film ( kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek. 12-) Uluslar arası , bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere ; program,belgesel,haber,klip,film,dizi,reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti vermek , hazırlamak, derlemek ve pazarlamak. 13-) Sesli ve ışıklı, görüntüşü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak, her türlü müzik yapımını üretmek , ürettiği müzikleri ses taşıcyıcılarına kayıt etmek , yayınlamak , pazarlamak. 14-) Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.. 15-) Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. 16-) Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. 17-) Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. 18-) Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 19-) İnternet üzerinden e-ticaret yapmak üzere mağazalar açmak. 20-) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, konusu ile ilgili ekipman malzeme, yazılım ve donanım ithalat ve ihracatını ve satışını yapmak. 21-) Konusu ile ilgili olarak limanlarda ve serbest bölgelerde fuarlara katılmak, fuarlarda teşhir standları açmak, büyük mağazalar ve depolar kurmak, serbest bölgelerde alım ve satım yapmak. 22-) Faaliyet konuları ile ilgili ulaştığı bilgi knowlar ve tecrübelerini aktarmak için seminerler düzenlenilmesi ve bu bağlamda her türlü organizasyonlar düzenlenmesi , bu amaçla hizmetler vermek . 23-) Şirket bu maksat ve amaçlarına ulaşmak için yukarıda yazılı işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki; a-) Amaç ve konu kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek, ipotek,rehin vb. ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek , rehin ve ipo

Contact details

Legal addressTOMTOM MH.İSTİKLAL CD.TURHOL HAN N.189/3 BEYOĞLU
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Partners
Authorised Persons
Müdür Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0215-0559-8460-0001

Related companies

By address
By officers

Frequently asked questions

Where is CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at TOMTOM MH.İSTİKLAL CD.TURHOL HAN N.189/3 BEYOĞLU

What is CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)

What year was CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

CROSS FİLM YAPIM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2020