Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers9

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 30, 2023

CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 30, 2023

Turkey 11 Sep 2015 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameCÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode545-5
Registry number988004
Incorporation Date11 Sep 2015 (8 years ago) / 220 companies with the same date
Paid share capital45.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #412002 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
  • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
  • Description:
  • 1-) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak  bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-) Mevcut konut amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi ve büyük çaplı revizyonunun yapılması 3-) Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi ve benzeri  işleri yapmak  4-) Her türlü nalburiye işleri yapmak. 5-) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç,tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş,mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.     6-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat , restorasyon, dekorasyon,  taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, tarihi eserler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 8-)Her türlü gıda ve tütün maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 9-)Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 10-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü emlak , gayrimenkul ve motorlu taşıt alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekedebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon bedelli veya bedelsiz kamuya yola veya yeşil alana terk işlemleri yapabilir ve benzeri işlerle ilgili   her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 11-)Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek , rehin,kefalet ve diğer teminatları vermek , ipotek rehin ve diğer teminatları almak , ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alabilmesi ,ipotek tesis edilmesi ve terk edilmesi , ticari işletme rehini akdedilebilmesi, 12-) Şirket konusu ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında kredi anlaşmaları yapabilir, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlanabilir. 13-) Şirketin işleri için iç ve dışi piyasalarda uzun orta kısa vadeli  istikrazlar akdetmek enval ve kefalet açık krediler senet üzerinde avans kredileri emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek 14-)Ticari vekil veya vekiller tayin edebilir.Bunlara şirket konusu ile ilgili her türlü vekaleti verebilir. Şirketi  borç ve taahhüt altına sokacak vekaletler verebilir ve şirketin iştigal konusuyla ilgili yapacağı  her türlü işlem için vekil veya vekiller tayin edebilir vekalet verebilir

Contact details

Legal addressMUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. HAKİM SK.NO:14 A/1 ARNAVUTKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Cüre

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Meti̇n Cüre

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0216-0629-8350-0013

Frequently asked questions

Where is CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. HAKİM SK.NO:14 A/1 ARNAVUTKÖY

What is CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

What year was CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

CÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2015