Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers11

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 06, 2024

DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 6, 2024

Turkey 12 Jul 2023 (7 months ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode468928-5
Registry number1463618
Incorporation Date12 Jul 2023 (7 months ago) / 265 companies with the same date
Paid share capital200.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #024001 - Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler
  • #0240 - Support services to forestry
  • Description:
  • ORMAN ÜRÜNLERİ VE ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. 2 Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı. 3 Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak. 4 Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak. Mesleğin konusu 5 Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak. 6 Mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak. 7 Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak. 8 Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek. 9 Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek. 10 Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek. 11 Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak. 12 Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapmak. 13 Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak. 14 Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan ya da dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, plânlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak. 15 Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, plânlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak. 16 Millî parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plânı çalışmaları, ağaç röleve plânları yapmak. 17 Peyzaj plânlarına uygun uygulamalar yapmak. 18 Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek. 19 Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak. 20 Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının plânlanması, kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak. 21 Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak. 22 Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 23 Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak. TARIM ÜRÜNLERİ 1. Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. 2. Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. 3. Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. 5. Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sula

Contact details

Legal addressBOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 95 ARNAVUTKÖY

Officers

individual

IndividualTurkey

Mehmet Iriz

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Firat Ceyhan

Müdür Münferiden


Paid-up share capital68.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0302-1315-9440-0001

Frequently asked questions

Where is DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. NO: 95 ARNAVUTKÖY

What is DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler

What year was DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

DOĞA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2023