Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers48

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 14, 2024

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 14, 2024

Turkey 19 Sep 2011 (13 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameDOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode790489-0
Registry number791338
Incorporation Date19 Sep 2011 (13 years ago) / 126 companies with the same date
Paid share capital241.881.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • Şirketin amacı, 1. Bilişim Teknolojisi alanında gerekli her türlü alt yapı çalışmaları, sistemsel, yazılımsal ürünlerin uyarlamasını yapmak, bilgi işlem sektöründeki çağdaş teknolojiyi uygulayarak teknolojik projeler yaratmak, bu alanda finans piyasasına ve tüm müşterilerine bilişim danışmanlığı, sistem organizasyonu, internet servis sağlayıcılık gibi konularda hizmet vermek, 2. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak 3. Bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak 4. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, internet üzerinden yayınlamak 5. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak 6. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak 7. Tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, Şirket amacını gerçekleştirmek için; Her türlü Ticari ve Sınai Yatırımlarda bulunabilir, bu amaçla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir, iş birliği yapabilir, gerektiğinde ortaklık, konsorsiyum veya şirketler kurabilir, yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir. Şirket, her türlü seyahat acentesi kurabilir, kurulmuş acentelere ortak olabilir, Turizm acentesi açabilir, tur paketi satabilir, otel, restaurant gibi rezervasyonlar yapabilir; satabilir, rehberlik, danışmanlık, transfer hizmeti sunabilir, ulaşım aracı kiralayabilir, uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satabilir ve bu amaçla bilet satış yerleri açabilir. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı, tüzel ve gerçek kişilerle iş birliği yapabilir ticari işlerle ilgili sözleşmeler yapabilir, kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve garantiler temin edebilir, yerel veya operasyonlarının finansman için ipotek ve kefalet anlaşmaları yapabilir ve gerekli olduğu takdirde garantiler verebilir. Yabancı finansal, sınai ve ticari şirketlerden ve kuruluşlardan borç alabilir. Şirketin amacı ve uğraşı konusu ile ilgili faaliyetler için gerektiğinde, ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, patent, marka, model, alameti farika vesair maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve bunlar üzerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve işletme anlaşmaları yapabilir, Şirketin işleri için gerekli taşıtları edinebilir, devredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflar yapabilir, kiralayabilir. Dahilde ve hariçte bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir ve muhabirlikler, acentelikler mümessillikler ve şirketler kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, gerçek ve tüzel kişileri devralabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunların hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterilebilir. Kefil olabilir. Üçüncü kişinin borcu için garanti verebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket gerekli yasal düzenlemeleri yaparak hamiline hisse senedi çıkarabilir, borsaya kaydolabilir, hisselerini halka arz edebilir. Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:249/6 SARIYER
Phone
  • +90**************
Website
  • d-t***************

Officers

individual

IndividualTurkey

Aclan Acar

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken


Resigned on11 Dec 2018

individual

IndividualTurkey

Kadi̇r Semi̇h İncedayi

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0309-0343-0180-0012

Frequently asked questions

Where is DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:249/6 SARIYER

What is DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

DOĞUŞ BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2011