Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers10

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 22, 2023

EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 22, 2023

Turkey 04 Nov 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameEMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • ARD KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode275206-5
Registry number1264969
Incorporation Date04 Nov 2020 (4 years ago) / 331 companies with the same date
Paid share capital10.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467203 - Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
  • #4672 - Wholesale of metals and metal ores
  • Description:
  • a. Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak. b. Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, paladyum ve diğer kıymetli madenler ile pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli taşların alınıp satılmasını , imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. c) Altın, gümüş, platin dahil her türlü işlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenlerin, ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende ticaretini yapmak ve bunların işlenmesini , başkalarına fason olarak işletilmesini yapmak. d) Her türlü kıymetli, yarı kıymetli ve sentetik taş ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende ticaretini yapmak e. Kuyumculukta kullanılan ham, yarımamül ve mamül maddeleri ile yan ürünlerinin alım ve satımı, imalatını ithalat ve ihracatını yapmak. f. Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak, işletmek. g. Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri,tamir atölyeleri kurup işletmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senet

Contact details

Legal addressMOLLA FENARİ MH.NUR-U OSMANİYE CAD.ORIENT BAZAAR NO:45/203 FATİH
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Kurtulmuş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Kurtulmuş

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0073-0825-0590-0001

Frequently asked questions

Where is EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MOLLA FENARİ MH.NUR-U OSMANİYE CAD.ORIENT BAZAAR NO:45/203 FATİH

What is EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)

What year was EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

EMEN KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020