Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers6

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 14 Sep 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameEMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode328061-5
Registry number1318278
Incorporation Date14 Sep 2021 (2 years ago) / 300 companies with the same date
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #823002 - Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
  • #8230 - Organisation of conventions and trade shows
  • Description:
  • FUARCILIK - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. - Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. - Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. - Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. EĞİTİM -Şirketin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek, -Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadolu liselerine ve kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek. -Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kursları açmak, işletmek. -Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek. -Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek. -Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek. -Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak. -Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak. -Her türlü laboratuar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve pazarlama işlerini yapmak. -Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir. BASIN - YAYIN - Şirket basın yayın işiyle iştigal eder. gazete dergi,kitap,broşür,ansiklopedi ve benzeri süreli veya süresiz yayınlar çıkarır,dağıdır,pazarlar. - şirket eğitsel ve ticati amaçlı her türlü kısa veya uzun metrajlı sinema,reklam,tanıtım, ve belğesel filmleri,klipler,müzik kasetleri,pankart gibi her türlü görsel işitsel materyalleri üretir. pazarlar.bunlara ilişkin her türlü telif,yayın ve sair tasarruf alır satar devreder kullandırır. - şirket reklam, tanıtım ve haber ajansları kurar, organizatörlük,menajerlik,danışmanlık birimleri oluşturur bu türden müesseselere ortak olur ortak alır. - fotoğraf ve film malzemelerinin ticaretini yapar, stüdyolar kurar, kurulu bulunanları satın alır,ortak olur - şirket he türlü kültürel araştırmalar,kamuoyu yoklamaları, eğitsel ve ticari amaçlı belgeler ve döküman hazırlar,bunları dağıtır,pazarlar. - şirket konusu ile ilgili bilimsel,kültürel,siyasal,ekonomik edebi içerikli konferanslar,panaller seminerler,organize eder. bu alanda gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlar kurar.

Contact details

Legal addressESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Şeyda Fardhal Mahdipour

Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden


Resigned on21 Feb 2023

individual

IndividualTurkey

Amin Bayat

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0333-2154-3860-0001

Frequently asked questions

Where is EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ESENTEPE MAH.HARMAN 1 SK. DURAN IŞ MERKEZI BLOK NO:4/8 ŞİŞLİ

What is EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

What year was EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ started?

EMIN EVENT GROUP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ was started in 2021