Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 17, 2024

ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 17, 2024

Turkey 06 Jan 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ YAZILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode900140-0
Registry number898978
Incorporation Date06 Jan 2014 (10 years ago) / 198 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu şunlardır. A- Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile işlenen bilgilerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili hizmet üretmek, araştırma/geliştirme faaliyetleri yürütmek, eğitim ve danışmanlık, hizmetleri vermek, yazılım ve donanım ürünleri geliştirmek, bu tür ürünleri ve yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, pazarlamak, B- Bilgi teknolojisi ve sistem analizi konularında araştırma ve danışmanlık hizmeti yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanında her türlü mal ve hizmeti üretmek, bilgi teknolojisi alanında projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemek, C- Her türlü kamu ve özel kuruluşa bilişim ihtiyaçlarını karşılamak, konusu ile ilgili projeleri planlamak, uygulamak, bu konuda danışmanlık vermek, bakım ve tamir hizmetlerini yapmak, uzaktan kumandalı sistemleri geliştirmek, her türlü iletişim teknolojileri ve bilgisayar donanımı ürünlerinin alım satımını yapmak, Şirketin faaliyet konuları ile ilgili her türlü donanımın, elektronik cihazın, taşınmaz, taşınabilir bilgisayarların, sunucuların, akıllı elektronik cihazların, veri yedekleme, ağ ve güvenlik cihazlarının ve tüm bu cihazların yan ürünlerinin, yedek parçalarının, bileşenlerinin, sarf malzemelerinin, kullanma lisanslarının alımı satımı, ithali, ihracı, kiralanması kiraya verilmesi işlerini yapmak, D- Yurtiçinde ve yurtdışında araştırma geliştirme, yazılım ve her türlü teknoloji konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, E- Her türlü bilgisayar, taşınabilir, taşınmaz elektronik aletler, akıllı taşınabilir cihazlar için uygulama, veritabanı, çoklu ortam yazılımları ve benzeri sair her türlü yazılımın geliştirilmesi, işlenmesi, paketleştirilmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, bu hizmetleri İnternet üzerinde de vermek, pazarlamasını yapmak, satmak, F- Firma, kurum ve şahıslara her tür!ü İnternet sitesi, İnternet üzerinden kullanılan yazılımlar geliştirmek, alım, satım, kiralama yapmak, eğitim, destek ve yenileme hizmetleri vermek, İnternet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini kullanıcılara sunmak, Şirket amacını; gerçekleştirmek için; a) her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri terk edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz,tevhit, yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü afiş tahsili, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları, nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her tür!ü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, telif, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet hakların ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d) Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve dışında serbest bölgelerde, teknokentlerde, teknoparklarda faaliyet gösterebilir, bu bölgelerde işyeri, ofis açabilir, şube kurabilir, kurulmuş, kurulacak diğer şirketlere iştirak edebilir. e) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH. HASAT SK. KAMARA NO: 52 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Bünyami̇n Demi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Bünyami̇n Demi̇r

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0335-0904-4630-0001

Frequently asked questions

Where is ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MERKEZ MAH. HASAT SK. KAMARA NO: 52 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ

What is ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ started?

ENFORSEC BİLGİ GÜVENLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2014