Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers9

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out more about how much GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
earned last year and more by getting full access

Last updated: Apr 02, 2023

GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Apr 2, 2023

Turkey 11 Aug 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameGCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode321998-5
Registry number1312154
Incorporation Date11 Aug 2021 (2 years ago) / 283 companies with the same date
Paid share capital1.100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #412002 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
  • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
  • Description:
  • İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. ö. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. p.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. r. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. s. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar alabilir satabilir,(her türlü kara,hava ve deniz araçları gemi uçak gibi dahil)üzerinde ayni haklar tesis edebilir,rehin ve ipotek alabilir, verebilir, fek edebilir, şirketin amacı ile ilgili olarak avans verebilir,verilecek kefaletleri kabul edebilir; Finansal kiralama faktoring ve finansman şirketleri kanununda belirtilen sınırlar dahilinde kefil olabilir veya üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet verebilir,kefalet sözleşmeleri akdedebilir,her türlü rehin,ipotek verebilir,her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapabilir

Contact details

Legal addressMUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.HAKİM SK.NO:14A İÇ KAPI NO:1 ARNAVUTKÖY
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Şükrü Demi̇rbaş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Engi̇n Cüre

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0389-1629-5140-0001

Frequently asked questions

Where is GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.HAKİM SK.NO:14A İÇ KAPI NO:1 ARNAVUTKÖY

What is GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

What year was GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

GCD YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021