Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers31

Tax information

Identification numbers1

Related companies1

FAQ

Find out more about how much GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
earned last year and more by getting full access

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 27, 2023

Turkey 15 Oct 2019 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameGOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode213202-5
Registry number1202989
LEI Code
 • 789000LV7F75LALJ3F52
Incorporation Date15 Oct 2019 (4 years ago) / 251 companies with the same date
Paid share capital150.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #649908 - Yatırım bankacılığı faaliyetleri
 • #6499 - Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
 • Description:
 • Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen özel cari ve katılma hesapları yoluyla mevduat ve fon toplamaksızın, faizsiz finans ilkelerine uygun her türlü Yatırım Bankacılığı faaliyetlerini yürütebilir. Banka, yetkili kurum ve kuruluşlardan izin alınması gereken faaliyetler hariç olmak üzere, bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile bankacılığı ilgilendiren diğer konulardaki faaliyetleri yeni bir yetkiye ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirebilir. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun verdiği izinler doğrultusunda faaliyette bulunur. Ancak, aşağıda belirtilen konular da dâhil olmak üzere yapacağı tüm faaliyetlerini faizsiz finans ilkelerine uygun olarak Yatırım Bankacılığı esaslarına göre düzenleyecek ve yürütecektir. Banka bu esaslar doğrultusunda aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir; 1. Nakdi, gayrinakdi, krediler kullandırmak ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç vermek, yurt içi ve yurt dışı akreditif açmak, açılmış akreditiflere teyit eklemek, yurt içi ve yurt dışı garanti mektupları düzenlemek, kredilerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapmak, 2. Altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satmak, ithal ve ihraç etmek, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olmak, bu borsalarda işlem yapmak, 3. Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık, çek ve diğer kambiyo senetlerinin işlemlerini yapmak, 4. Yerli ve Yabancı sermayenin yurtiçi ve yurtdışında yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere iştirak etmesine yardım ve aracılık etmek, 5. Yurtiçi ve yurtdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak, 6. İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil eden evrak üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullandırmak, 7. Kiralık kasa ve Saklama hizmetleri vermek, 8. Efektif dâhil kambiyo işlemleri ile para piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, 9. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, eşyaya, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerini yapmak, 10. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemlerini yapmak, 11. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmek, 12. Yatırım danışmanlığı işlemleri yapmak, 13. Portföy işletmeciliği yapmak ve yönetmek, 14. Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı rolü üstlenmek, 15. Bankalar arası para piyasası işlemlerine aracılık etmek, 16. Finansal kiralama işlemlerine aracılık etmek, 17. Sigorta acenteliği ve sigortacılık faaliyetinde bulunmak, 18. Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu kuruluşlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar açmak, para yatırmak, 19. İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek, 20. Yerel ve uluslararası, sermaye ve emtia piyasalarında ve borsalarda işlemler yapmak, bu piyasalarda kullanılan finansal ürünlerin banka veya müşterileri adına ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, 21. Bankanın varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurtdışından borçlanmak, fon sağlamak, 22. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve sınai ve fikri ve benzeri hakları iştira ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni haklar ve alacak haklarını iktisap etmek, bunları başkalarına satmak, devretmek, rehin veya ipotek etmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek almak, mevcut ipotekleri kaldırmak, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik etmek, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralamak veya kiraya vermek, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirmek, şerhleri kaldırtmak, ticari işletme rehni akdetmek, 23. Bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenku

Contact details

Legal addressESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:127 B/17 ŞİŞLİ
Fax
 • 021********
Website
 • gol********************

Officers

individual

IndividualTurkey

Recep Kaba

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Recep Kaba

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0396-1233-1910-0001

Identification numbers

Data from the LEI register
 • 789000LV7F75LALJ3F52
 • Legal nameGOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • Registration date18 Dec 2019
 • StatusActiveIssued
 • Other namesGOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI
 • IssuerActiveİSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
 • Last updated06 Dec 2022
 • Next renewal21 Dec 2023

Frequently asked questions

Where is GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. NO:127 B/17 ŞİŞLİ

What is GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Yatırım bankacılığı faaliyetleri

What year was GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ started?

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ was started in 2019

What is the LEI number of GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ?

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ LEI number is 789000LV7F75LALJ3F52