Logo
Menu

Find out all the information about HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 16, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 16, 2022

Summary

NameHEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number283977-5
Registry number1273700
Incorporation Date23 Dec 2020 (2 years ago) (274 companies with the same date)
Paid share capital75.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • 1. Her türlü mobil telefon ve tabletlerde çalışacak oyun ve eğlence uygulamalarının üretilmesi. 2. Her türlü uygulama yazılımının, görsel, animasyon, ses ve video prodüksiyonunun yapılması, 3. Yukarıda bahsi geçen uygulamalar için her türlü platformda bilinilirlik arttırmak, yeni kullanıcı kazanmak ve satın almak için faliyetlerin yürütülmesi, bu faliyetler için gerekli görsel, animasyon, ses ve video prodüksiyonu yapılması, 4. Yukarıda bahsi geçen uygulamalar üzerinden reklam gösterimi, sponsorluk anlaşmaları ve uygulama içi satın almalarla çeşitli platformlar üzerinden gelir elde edilmesi, 5. Üçüncü şahıslar ve firmaların geliştirdiği her türlü mobil telefon ve tabletlerde çalışan oyun ve eğlence uygulamalarının, yukarıda belirtildiği şekilde tanıtım faliyetlerinin yapılması ve gelir elde edilmesi, 6. Uygulama tanıtımı, yeni kullanıcı kazanımı, satın alımı, gelir optimizasyonu ve otomatizasyonu için her türlü yazılımın geliştirilmesi ve iş modeli oluşturulması, 7. Yukarıda belirtilen faaliyetler ile ilgili olarak tanıtım ve reklam işleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve gerekli diğer belgelerin akdedilmesi ve işlemlerin yerine getirilmesi, 8. Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi için her türlü yazılım ve donanımın geliştirilmesi, web sitesi kurulması ve işletilmesi, 9. Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü pazarlama faaliyetinin yapılması. Yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki hukuka uygun olarak gerçekleşmesi için şirket aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: a. Faaliyetlerinin tümü veya bir kısmı ile direkt veya dolaylı ve tamamen veya kısmen ilgili olan ve faaliyetlerinin gelişimini sağlayacak veya bunu destekleyecek her türlü sivil, ticari veya endüstriyel işlemleri ve taşınır veya taşınmaz alım satım işlemlerini gerçekleştirmek, şirket ticari hedeflerini, uygun olabilecek herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde ve her türlü şart altında gerçekleştirmeyi taahhüt etmek, b. Her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte her ne şekilde olursa olsun lisansların, üretici markaların, patentlerin veya diğer teknik bir bilginin devir, muhafaza, transfer veya kullanım işlemlerini gerçekleştirmek, c. Yeraltı ve yer üstünde her türlü yapı ve tesisler, imalathaneler, fabrikalar kurmak, kendi ihtiyacına yetecek miktarda buhar ve elektrik enerjisi üretecek tesisler kurmak ve satın almak, satmak, işletmek, bu kapsamda ticari, sınai ve mali tesebbüslerde bulunmak, d. Büro teçhizatı, makineler ve materyalleri almak, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak ve gerektiğinde bunları satmak, kiraya vermek ya da bunlar üzerinde başka şekillerde tasarrufta bulunmak, e. Şirketin konusu ve amacına ulaşmak için gerekli hizmetler, yetki, acentelik, komisyon, taahhüde iliskin ya da başka herhangi bir konuda sözleşme yapmak ve teminatlı ya da teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, f. Şirketin pay sahipleri dahil mevcut ya da gelecekte kurulacak olan yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, bu kişiler ile yeni şirketler kurmak ya da ortak girişimler oluşturmak, kısmen ya da tamamen yabancı ya da yerli şirketler ya da girişimleri satın almak, bu şirketler ya da girişimlerin sermayesine katılmak ve bir aracı (simsar) olarak faaliyet göstermemek kosuluyla, ticari kağıtlar ve menkul değerleri iktisap etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak ya da teminat olarak vermek ya da bunlarla ilgili olarak diger hukuki işlemleri gerçekleştirmek, g. Lisans, know-how, teknik yardım anlaşmaları ve fikri mülkiyete ilişkin diğer anlaşmaları yapmak, h. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak ya da kiralamak, rehin, ipotek ve ticari işletmenin ipoteği de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi ya da başka kişiler adına ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bu hakları Tapu Müdürlüğü ya da diğer ilgili siciller nezdinde tescil ettirmek, rehin, gayrimenkul ipoteği ve ticari işletme ipoteği de dahil olmak üzere bu hakları üçüncü kişiler adına tesis ve tescil etmek, üçüncü kişilerden bu hakları iktisap etmek ya da bunları üçüncü kişilere devretmek, Şirket adına tesis edilen ipotek ya da rehinleri kaldırmak ve Şirket lehine ya da üçüncü şahıslar lehine Şirketin sahip olduğu herhangi bir menkul ya da gayrimenkul üzerinde rehin, ipotek ya da ticari işletme üzerinde ipotek tesis ederek teminatlar vermek; ve i. Şirketin konusu ve amacına uygun her türlü diğer işlem, iş, faaliyet ya da girişimde bulunmak.

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken
Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken
Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0462-0868-0240-0001

Related companies

By address

Frequently asked questions

Where is HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ started?

HEY GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020