Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 08, 2023

HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 8, 2023

Turkey 07 Jan 2020 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameHTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode227289-5
Registry number1217049
Incorporation Date07 Jan 2020 (4 years ago) / 275 companies with the same date
Paid share capital200.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464401 - Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eşyası, vb.)
  • #4644 - Wholesale of china and glassware and cleaning materials
  • Description:
  • a-Her türlü cam hediyelik eşya ve benzeri cam hediyelik malzemenin alım satımı , ithalatını ihracatını yapmak . b-Her nevi cam ve cam ürünleri ,her kalınlık ve ebatta düz cam ,ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı , ithalatı ve ihracatını yapmak, c-Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri. d-Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. e-Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak. f-Camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g-Her türlü cam dekorasyon , işleme süsleme yapmak Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetl

Contact details

Legal addressCİHANGİR MAH.SULUKUYU SOK. NO.29 A AVCILAR
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Alaaddi̇n Kutay

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Alaaddi̇n Kutay

Partners


Paid-up share capital200.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0464-1527-9630-0001

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at CİHANGİR MAH.SULUKUYU SOK. NO.29 A AVCILAR

What is HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eşyası, vb.)

What year was HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

HTC COLLECTİON CAM EŞYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2020