Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers4

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 12, 2023

HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 12, 2023

Turkey 14 Sep 2021 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameHYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode328067-5
Registry number1318284
Incorporation Date14 Sep 2021 (2 years ago) / 300 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #464603 - Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil)
  • #4646 - Wholesale of pharmaceutical goods
  • Description:
  • -Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı. -Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. -Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek. -Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti. -Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak. -Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı. -İnsan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili olarak ağız ve diş sağlığı konularında cerrahi müdahale, protez, periodontoloji, pedodonti, implant uygulamaları, tıbbi tedavi ve benzeri tedavilerin yapılması; -Türkiyedeki tıbbi faaliyetlerin ve özellikle diş hekimliği ve diş sağlığının gelişmiş ülke standartlarına çıkarılması ve gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesi maksadıyla gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek, projeler ve hizmetler geliştirmek , teknoloji transferini sağlamak ve bunları uygulamak, bu konularda organizasyonlar tertip etmek ve yöneticilik hizmeti vermek gerek görüldüğünde eğitim merkezleri kurmak; -Diş ve halk sağlığı bulaşıcı hastalıkların bağışıklığın sağlanması bakımından her türlü tıbbi mamül, yarı mamül, ilaç, aşı araç ve gereçlerin, tıbbi mevzuata uygun olarak üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda doktor, diş hekimi ve uzman elemanlar yetiştirmek ve çalıştırmak; -Diş, halk ve çevre sağlığı konularıyla ilgili olarak, araştırma, geliştirme merkezleri, dispanser, klinik ve hastaneler ile diş protez laboratuvarları kurmak ve buralarda standartlara uygun faaliyetlerde bulunmak, yeni gelişmeler ve teknolojileri tanıtmak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışı geziler, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek, başkaları tarafından düzenlenen bu konulardaki faaliyetlere katılmak ve aracılık etmek; -Şirket konularıyla ilgili olarak menkul ve gayrimenkul edinmek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotekler tesis etmek ve gerektiğinde mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkulleri satabilmek. -İş konularıyla ilgili olarak satış yeri, büro, mağaza, depo, teşhir yeri, şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek, devir almak, devretmek. -İş konularıyla ilgili tesisler açmak, işletmek, bunun için her çeşit makine, techizat, yedek parça, hammadde üretmek, satmak, satın almak, ithal ve ihraç etmek, pazarlamasını yapmak. -Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. -Şirketin herhangi bir işi ile alakalı, lüzumlu ve faydalı her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, makine ve techizat ile bunlara müteallik ayni hakları satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak. -Şirketin iştigal konularıyla ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek. - Sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ağız ve diş sağlığı konusunda diş muayenehaneleri, diş protez ve laboratuarları, diş depoları kurmak ve ç

Contact details

Legal addressBEŞYOL MH.1.AKASYA SK.ACM PLZ. SİT.NO:27/6 KÜÇÜKÇEKMECE
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

İlhan Demi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

İlhan Demi̇r

Müdür Münferiden


Paid-up share capital66.700,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0465-1237-3830-0001

Frequently asked questions

Where is HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at BEŞYOL MH.1.AKASYA SK.ACM PLZ. SİT.NO:27/6 KÜÇÜKÇEKMECE

What is HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil)

What year was HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

HYBRİD MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2021