Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 15, 2022

IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 15, 2022

Turkey 17 Jan 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameIDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode354483-5
Registry number1345127
Incorporation Date17 Jan 2022 (2 years ago) / 327 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • A. Şirketin amacı, kanundan kaynaklanan sınırlama ve yükümlülüklere riayet etmek kaydıyla aşağıda belirtilen tüm ticari faaliyetleri yapmaktır. Bu faaliyetler; - Yurt içinde ve yurtdışında tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli eleman ve uzmanlar yardımı ile her türlü taşımacılık, lojistik ve taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmetleri sunmak, - Yurt içi ve yurtdışı lojistik, taşımacılık ve taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri konusunda her türlü organizasyonların planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık vermek, - Özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışındaki taşımacılık, lojistik ve taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama alanlarında danışmanlık, araştırma geliştirme hizmetleri vermek ve bunların eğitim hizmetlerini sağlamak, - Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek, - Yurt içinde ve yurtdışında lojistik, taşıma ve taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilere stratejik, mali, pazarlama ve ticari iş süreçleri ve idaresi hakkında yönetim danışmanlığı yapmak. B. Söz konusu amaç ve konuyu gerçekleştirmek için Şirket: 1. Her türlü teminatlı veya teminatsız kredi kullanabilir; 2. Alacaklarının teminatı olarak ipotek, rehin ve sair teminat kabul edip, fekkini talep edebilir ve borçlarının teminatı olarak hukuken izin verilen her türlü teminatı verebilir, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve sair takyidat kurabilir, alacaklarını devredebilir, üçüncü kişiler veya alacaklılar lehine kefalet ve garanti verebilir, intifa hakkı, irtifak hakkı ve Türk Medeni Kanununda yer alan diğer ayni haklara ilişkin her türlü sözleşmeyi imzalayabilir; 3. Amaç ve konusu dahilinde endüstriyel, ticari ve finansal yatırımlar yapabilir; 4. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı edinebilir, satın alabilir, satabilir, devir ve temlik edebilir; 5. Amaç ve konusu dahilinde her türlü finansal, ticari, endüstriyel, idari ve diğer türlü işlemlerde bulunabilir; 6. Mevzuattaki sınırlamalara riayet etmek kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortaklık, iş ortaklığı, konsorsiyum kurabilir veya mevcut ortaklık, iş ortaklığı, konsorsiyum ve/veya şirketlere katılabilir veya bunlarla iş birliği yapabilir; 7. Her türlü ofis, büro, depo, atölye, dükkân, şube ve benzer iş yeri açabilir, bu amaç ile kullanılacak taşınmazları inşa ettirebilir, satabilir, alabilir, kiralayabilir, devredebilir, elden çıkarabilir ve söz konusu mülklerle ilgili her türlü işlemi yapabilir; 8. Amaç ve konusu dahilinde fason işçilik yapabilir ve yaptırabilir; 9. Her türlü aracı ve taşıtı edinebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemi yapabilir; 10. Üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere ofis alanını tahsis edebilir, kullandırabilir ve söz konusu ofis alanlarına ait araç ve gereçleri ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hizmetine sunabilir; 11. Her türlü patent, marka, telif, endüstriyel tasarım, tasarım, imtiyaz, know-how, çizim, model ve sair fikri mülkiyet hakkını edinebilir, devredebilir ve bu haklarla ilgili her tür tasarrufta bulunabilir; 12. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü ürünü alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, online pazar yeri işletebilir, e-ticaretini yapabilir, tanıtım ve reklamını yapabilir, ticari işletmeler kurabilir ve kısmen veya tamamen devralabilir, kurduğu ticari işletmeler ile ortaklıklar kurabilir, kurduğu ticari işletmelere destek olabilir veya bunlardan destek alabilir; 13. Şirketin işletmesini, malvarlığını, taşınmazlarını, taşıtlarını, iş yerlerini, çalışanlarını ve hissedarlarını güvence altına almak için sigorta şirketleriyle sigorta sözleşmesi imzalayabilir; 14. Hazine, hazine hissedarlı şirketler ve diğer şirketler tarafından ihraç edilmiş hisseleri, tahvilleri ve benzer sermaye piyasası araçlarını aracılık yüklenimi altına girmeden veya başka şekilde aracılık yapmadan alabilir ve satabilir ve bunlar üzerinde rehin dahil her tür tasarrufta bulunabilir; 15. Amaç ve konusuna ilişkin olarak pazarlama, organiz

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Alvina Chaplyhina

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Alvina Chaplyhina

Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0465-1288-8440-0001

Frequently asked questions

Where is IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

IDEAS CONSULTING DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022