Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers7

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 27, 2023

İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Mar 27, 2023

Turkey 28 Aug 2019 (4 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameİFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode205397-5
Registry number1195180
Incorporation Date28 Aug 2019 (4 years ago) / 217 companies with the same date
Paid share capital600.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #960201 - Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
  • #9602 - Hairdressing and other beauty treatment
  • Description:
  • 1- Güzellik salonları açmak. 2- Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak. 3- Cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj işleri yapmak. 4- Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak. 5- Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 6- Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir. 7- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 8-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 9-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 10-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 11-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 12-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 13-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 14-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 15-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 16-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 17-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 18-Şirket yukarıdaki t

Contact details

Legal addressAKŞEMSETTİN MAH.FEVZİPAŞA CD. NO:61/B02 FATİH
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Hasan Özdemi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Hasan Özdemi̇r

Müdür Münferiden


Paid-up share capital600.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0470-1155-8700-0001

Frequently asked questions

Where is İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at AKŞEMSETTİN MAH.FEVZİPAŞA CD. NO:61/B02 FATİH

What is İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

What year was İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

İFG GÜZELLİK SALONLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2019