Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers6

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 18, 2024

İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 18, 2024

Turkey 03 Jul 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameİMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode930023-0
Registry number927567
Incorporation Date03 Jul 2014 (10 years ago) / 216 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #412002 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
  • #4120 - Construction of residential and non-residential buildings
  • Description:
  • Şirketin başlıca maksat ve mevzuları şunlardır. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında gereksinmeleri karşılayabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içerisinde çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak şirketimizin ana amacıdır. Şirketimiz bu amacına ulaşabilmek için aşağıda ana bölmeler halinde konularda faaliyet gösterecektir.  a - İnşaat taahhüt , müteahhitlik ve mühendislik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. b- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar,yollar, köprüler, bentler, barajlar,   lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri,  tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  c - Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  d - Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. e - Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,   f - Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. g - Şirket konusu ile ilgili Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. h Şirket konusu ile ilgili Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak. ı Şirket konusu ile ilgili Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı malzemelerini (Taş,toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak. j  Şirket konusu ile ilgili Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek. k Şirket konusu ile ilgili Her türlü zemin etüdü deneylerini yapmak ve yaptırmak. l -    Şirket İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek. m - Şirket Konusu ile ilgili laboratuar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:       1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.      2. Şirket Konusu ile ilgili lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU
Website
  • ima***************
Fax
  • 021********
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Mehmet Orkun Tanverdi̇

Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden

individual

IndividualTurkey

Atil Ulusoy

Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0474-0397-0150-0011

Frequently asked questions

Where is İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CAD.IKSV VAKFI BLOK NO:5/2 BEYOĞLU

What is İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

What year was İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ started?

İMALATHANE YAPI ANONİM ŞİRKETİ was started in 2014