Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers28

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 03, 2024

KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 3, 2024

Turkey 28 May 2003 (21 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameKARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode498127-0
Registry number498127
Incorporation Date28 May 2003 (21 years ago) / 130 companies with the same date
Paid share capital15.250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #473001 - Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti
  • #4730 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores
  • Description:
  • Her türlü akaryakıt gaz fuel oil asfalt sanayi ve makine yağları kimyevi maddeler ve diğer petrol ve petrol yan ürünlerinin alım satım pazarlama bayilik ve nakliyat işleri ile iştigal etmek. Her türlü hisseli ve hissesiz arsa arazi ve diğer gayrimenkulleri satın alabilir satabilir parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projeleri yapım ile intifa irtifa sükna tapu cins tashihi kat mülkiyeti ifraz tevhit yapar devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içnde ve yurt dışında dekorasyon mühendislik mimarlık müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. Şirket her türlü bina arsa arazi ve tarla satın almak satmak parsellendirmek projelendirmek komisyonculuk ile inşaatü ve taahhüt işlerini yapmak. Şahıs ve şirketlere ait her türlü gayrimenkullerin alım satım işlerinde inşaat işlerinde komisyon muhabirliği ve müşavirlik hizmetleri yapmak. Şirket konusunun tahakkuku için aracılık yapmamak kaydıy la her türlü gayrimenkuller menkul mallar ve taşıtlar müsta kilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir kiralar veya kiraya verebilir gayrimenkuller üzerine şirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir leyh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehni kısmen yada tamamen kaldırabilir tebdil veya tecdit edebilir leyh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir şirket gayrimenkulleri üzerie kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaadi sözleşmelrine tebdil tescil ve fesh edebilir satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir şirket hak ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirket dahilinde ve dış piyasalarda uzun ve orta.kısa vadeli istikrazlar akdetmek,avel ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini rehin etmek,tahvil ihraç etmek ve maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul haklar iktisap etmek,işletmek, kiralamak,kiraya vermek icabında almak ve satmak,başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerine her türlü hakları iktisap edebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressBAŞAK MAH.YAŞAR DOĞU BLV.A-B BLOK APT.NO.10/0 BAŞAKŞEHİR
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********
Website
  • kay*******************

Officers

individual

IndividualTurkey

Fati̇h Dursunkaya

Former Executive Board

individual

IndividualTurkey

Ahmet Aktaş

Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0524-0399-1240-0010

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters?

KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters is located at BAŞAK MAH.YAŞAR DOĞU BLV.A-B BLOK APT.NO.10/0 BAŞAKŞEHİR

What is KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's industry?

KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

What year was KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

KARDEŞLER PETROL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2003