Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers15

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jul 28, 2023

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jul 28, 2023

Turkey 21 Jan 2008 (16 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameKONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • KONTROLMATİK BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • KONTROLMATİK ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • KONTROLMATİK ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode652377-0
Registry number652377
Incorporation Date21 Jan 2008 (16 years ago) / 183 companies with the same date
Paid share capital200.000.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #711209 - Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
 • #7112 - Engineering activities and related technical consultancy
 • #422202 - Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)
 • #4222 - Construction of utility projects for electricity and telecommunications
 • #422204 - Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisinde dağıtım alt istasyonları vb.)
 • #271201 - Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)
 • #2712 - Manufacture of electricity distribution and control apparatus
 • #582901 - Diğer yazılım programlarının yayımlanması
 • #5829 - Other software publishing
 • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
 • #6201 - Computer programming activities
 • Description:
 • Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışından ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, ortak almak, devretmek veya devralmak. 2. Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması konusunda çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında kamusal veya özel sektörde her türlü konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerinin, enerji ve elektrik iletim ve dağıtım tesislerinin, petrol rafinerisinin, doğalgaz terminallerinin, maden tesislerinin, her türlü endüstriyel tesisin, yer altı ve yer üstü her türlü raylı ve karayolu ulaşım sisteminin, hava ve deniz limanlarının, kara ve demiryolu tünellerinin, kanal, köprü, hastane, fabrika ve tersanelerin, elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyonal ve yapı işlerini anahtar teslim veya parça parça yapmak, projelendirmek, mimari tasarımını yapmak, projeleri idari, mesleki ve teknik olarak yönetmek, tesisleri kurmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sağlamak, tesisleri işletmeye almak, bakımını yapmak, tesislere ait her türlü elektronik ölçü, test, izleme, koruma, kontrol sistemlerinin dizayn, tasarım, imalat, kurulum ve bakımını yapmak, sistemlerin birbirleri ile entegrasyonunu sağlamak ve işletmeye hazır hale getirmek 4. Yurt içinde ve yurt dışında enerji ve endüstriyel yönetim sistemleri yazılımları geliştirmek ve bu sistemleri uçtan uca anahtar teslim kurmak, işletmek, bakım ve onarım hizmetleri vermek, yazılım ve sistemlerin imalat, alım satım, ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak. 5. Elektrik ve termal enerji depolamak amacı ile yeni nesil şarj edilebilir Akış Pilleri (flow battary), Yakıt Pilleri (Fuel Cell), Termal enerji depolama (Thermochemical battery) sistemleri, yenilikçi enerji depolama ve iletim sistemleri geliştirmek. Konu ile alakalı türlü elektrik, elektronik, mekanik, kimyasal ürünler ile ilgili Ar-Ge (ürün araştıma, geliştirme ve test) faaliyetlerinde bulunmak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tüm ürün, sistem, malzeme, mekanik ve kimyasal aksam, elektronik kart, yazılım ve sistemin iç ve dış ticaretini yapmak, servis ve bakımını sağlamak 6. Elektrik santralleri, rafineriler ve her türlü endüstriyel tesis ile ilgili varlıkların ve her türlü lisansların alınması, verilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, devredilmesi, devralınması. 7. Anahtar teslim mobil enerji santrali, mobil enerji ve elektrik dağıtım merkezi, mobil trafo merkezi, mobil endüstriyel tesis, mobil sağlık merkezi tasarlamak, imal etmek, kurulum, bakım ve işletmesini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak 8. Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyon panolarının, dağıtım panolarını, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 9. Her türlü elektrik (yüksek gerilim ve alçak gerilim), enstrüman, mekanik malzeme veya sistemin standartlara uygun testlerini gerçekleştirmek, test cihazlarını üretmek, satmak, kiralamak ve kiraya vermek 10. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ve enerji üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için; a- Konusu ile ilgili işleri yapabilmek için gerekli hammadde, yardımcı madde, makine ve teçhizat, ekipman, yedek parçaların imalatını, ithalat ve ihracatını yapabilir ve yaptırabilir. b- Konusu ile ilgili amba

Contact details

Legal addressHUZUR MAH. AHMET BAYMAN CAD. NO:2/2 SARIYER
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********
Website
 • kon*************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ömer Ünsalan

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden

individual

IndividualTurkey

Selahatti̇n Kartal

Former Authorised Persons


Resigned on17 May 2017

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0576-0511-5130-0001

Frequently asked questions

Where is KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at HUZUR MAH. AHMET BAYMAN CAD. NO:2/2 SARIYER

What is KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)

What year was KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ started?

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ was started in 2008