Logo
Menu

Find out all the information about MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ

MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Mar 27, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Mar 27, 2023

Summary

NameMOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number207230-5
Registry number1197022
Incorporation Date10 Sep 2019 (4 years ago) (236 companies with the same date)
Paid share capital250.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #731101 - Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)
  • #7311 - Advertising agencies
  • Description:
  • 1-Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) 2-Dijital reklam hizmetleri ve İnternet yolu ile e-ticaret yapmak ve e-ticarete konu reklam pazarlama işi yapmak. 3-Şahısların,şirketlerin,kurum ve kuruluşların; radyo, televizyon, gazete,video, sinema, ofis, pano, sergi, vitrin, dekor ve bilbordlardan faydalanarak tanıtım ve reklam işlerini yurt içinde ve yurt dışında yapmak,ilan,reklam ilgili mercilerden izin almak kaydıyla propaganda promosyon ve hakla ilişkiler kampanyaları düzenlemek organize etmek ve bunlar için her türlü piyasa araştırması yapmak ve başkalarına yaptırmak. 4-Şirket konusuyla ilgili her türlü elektronik ve mekanik makineleri, alet, edevat ve aksesuarları ithali ihracı toptan alımı ve satımını yapmak. 5-Sinema filmi, reklam filmi,tanıtım filmi, prezantasyon filmi, dizi filmler, belgesel filmler, müzik klip filmleri, televizyon programları, hazırlamak, satın almak ve pazarlamak.Seslendirme çalışmaları yapmak, Müzik Kaseti, CD üretmek çoğaltmak bunların gerçekleştirilebilmesi için film kamerası, video film kamerası ve dijital esaslı film kameraları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak. 6-Şirket konusuyla ilgili ve kendi ihtiyacı için sinema, film, video stüdyoları ve fotoğraf laboratuarları kurmak, Her nevi ses ve görüntü kayıt ve montaj işleri kurgu dublaj seslendirme çalışmalarını yapmak. Bunları yapmak için gerekli makine ve araç gereçleri ithal ve ihraç etmek. 7-Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel ve tüzel şirketlerin tanıtım ve iletişimlerini sağlamak için hazırlamış olduğu veya yaptırdığı prodüksiyon, film ve video kasetlerini ve diğer tanıtım materyallerini, bizzat hazırlamak satmak veya kiralama hizmetlerini yapmak. 8-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, reklam almak,yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak. 9-Yaygın,bölgesel, kitlesel, topluluk v.s. olmak üzere, süreli, aylık, haftalık, günlük v.s. yayınlanmakta olan (yayınlanacak olanlar dahil) gazete, dergi v.s. radyo ve televizyonların tanıtımını yapmak, yayım danışmanlığını yapmak, reklam yerlerinin alım, satımı, planlaması, pazarlaması ve tanıtımını yapmak. 10-İnternet yayıncılığı yapmak üzere kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan gerçek kişilerin, kamu ve özel kesim tüzel kişilerin reklam yerlerinin pazarlamasını yapmak, yayın danışmanlığı yapmak. 11-İnternet yayımcılığı yapmak üzere Türkiye dışında kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan yayımcı şirketlerinin reklam yerlerinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını, tanıtımını, reklam yerlerinin alımını, satımını, planlamasını ve yayın danışmanlığını yapmak. 12-İnternet arama motoru olarak hizmet vermekte olan, gelecekte verecekler dahil şirketlerin tanıtımını, yayın danışmanlığını, reklam yerlerinin pazarlamasını, planlamasını ve tanıtımını yapmak. 13-İnternet reklamcılığı, İnternet üzerinden her türlü reklam materyali, fotoğraf, film,müzik, alım satımı, pazarlaması, dağıtımı, planlaması ve yayımını yapmak. 14-İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü reklamın,bilginin vs. dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimi yapmak, iletişim sistemlerini kurmak. 15-Medya,reklam, bileşim, İnternet ve iletişim alanlarında yenilikçi ve ticarileşme imkanı olan her türlü fikri projelendirerek, bu projelerin teknoloji, çözüm, ürün,hizmet ve entegrasyon formlarında pazara sunulmasını ve ticaretinin yapılmasını temin etmek. 16-İnternet siteleri kurmak, işletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt içi ve yurt dışında kurulmuş İnternet sitelerini satın almak, satmak, kiralamak. 17-İletişim alanında her türlü yeni teknolojinin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak,yeni iletişim teknolojileri konusunda katma değerli servislerin ve ürünlerin geliştirilmesini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 18-Elektronik iş, elektronik ticaret gibi İnternet üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyeti yürütmek ve bu ticari faaliyetlerin yürütüleceği ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknolojik alt yapıyı tesis etmek, kurmak, işletmek,kullandırmak ve ticaretini yaptırmak. 19-Yürürlükteki her türlü mevzuata uymak kaydı ile İnternet üzerinde her türlü mal ve hizmetin alım-satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve

Contact details

Legal addressMASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SK. SPRINGIZ PLAZA BLOK NO:5 /30 SARIYER

Officers

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken
Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken
Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken
Former Authorised Persons
Former Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0622-1680-6150-0001

Related companies

By officers

Frequently asked questions

Where is MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SK. SPRINGIZ PLAZA BLOK NO:5 /30 SARIYER

What is MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)

What year was MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ started?

MOONDİGİTAL MEDYA ANONİM ŞİRKETİ was started in 2019