Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers6

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 09, 2024

NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Feb 9, 2024

Turkey 10 Jun 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameNATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode40180-5
Registry number1030222
Incorporation Date10 Jun 2016 (8 years ago) / 173 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • 1.  Her türlü bilgisayar sistemleri, bilgisayar programları, internet ve mobil  yazılım ve uygulamaları, endüstriyel yazılımlar, güvenlik yazılımları hazırlamak, tasarlamak, geliştirmek,  veyahut hazır olan programların servis,bakım, alım ve satımını yapmak. 2.  Her türlü donanım destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak. Bilgisayar ve mobil  sistemlerinin kurulması ve bu sistemler için gerekli olan her türlü elektrik elektronik donanımın imalatını, montajını, iç ve dış ticaretini yapmak. 3. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. Her türlü  grafik tasarımı ve  yazılım hizmetlerini hazırlayarak, satmak, kiraya vermek ve bu konularla ilgili danışmanlık hizmeti sunmak. Yerli ve yabancı yazılımların yurt içi ve yurt dışı pazarlanması, veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri ve hizmetlerini yapmak,  satmak, kiraya vermek. 4.  İnternet siteleri üzerinden sanal marketler açarak pazarlama ve elektronik  ticaret işlemleri yapmak. 5.  Kamu ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak,  mühendislik,  müşavirlik, eğitim destek ve servis hizmeti vermek. Şirketlere ve şahıslara halkla ilişkiler,  piyasa araştırmaları, yönetim ve pazarlama, eleman temini, kişisel gelişim konularında danışmanlık yapmak. Kongreler, seminerler,konserler, tanıtım ve benzeri tüm organizasyonlarla ilgili her çeşit düzenlemeler yapmak ve yaptırmak. 6.  Her türlü reklamcılık, tanıtım ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak, reklam ajansları kurmak. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya  ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 7.  Bilişim, yazılım ve donanım alanlarında yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması, yada mevcut teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla  her türlü araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini yürütmek. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 1.  Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mal ve malzemenin, makine ve teçhizatın imalatını, alım-satımını, ithalat ve ihracatını yapar. 2.  Şirket konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat ve her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir, nakliyat işlerini yapabilir her çeşit gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir. 3.  Konusu ile ilgili mamul ve hammaddelerin alım satımı, nakli ve muhafazası için depo, özel antrepo, mağaza ve dükkan gibi sabit ve seyyar dağıtım teşkilatı kurar yada mevcut benzer teşekküllerle işbirliği yapar. 4.  Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmaların bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessilliğini alır ve bunlara yurt içinde veya dışında bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik verir. 5  Şirket konusu ile ilgili olarak resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunur, bu kuruluşlarla anlaşma yapar, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak eder, taahhüt işleri yapar. 6. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek üzere, şirketin iştigal konusu ile ilgili bulunan her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret ünvanı, patent, alameti farika, know-how, lisans, ihtira beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet-edevat, yedek parça gibi kıymetleri satın alabilir, inşa edebilir, ithal edebilir, kiraya verebilir, mülkiyetindeki her türlü maddi ve gayri maddi değerleri satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil ettirebilir. Bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişilerin lehine rehin, ipotek, teminat, kefalet, irtifak hakkı ve sair haklar kurabilir, fek edebilir, kaldırabilir, şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek, teminat kefalet, rehin, irtifak, intifa ve bu gibi ayni haklar kabul edebilir, kurabilir, fek edebilir ve kaldırabilir. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu' nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MAH.MEŞRUTİYET CAD.ERSOY IŞ MERKEZI NO:102/3 BEYOĞLU
Website
  • nat****************
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Erkan Gül

Müdür Münferiden


Paid-up share capital300.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Emi̇n Şen

Müdür Münferiden


Paid-up share capital1.000.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0630-0479-5460-0015

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MAH.MEŞRUTİYET CAD.ERSOY IŞ MERKEZI NO:102/3 BEYOĞLU

What is NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

NATİVE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016