Logo
Menu

Find out all the information about NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Dec 15, 2022

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Dec 15, 2022

Summary

NameNOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number358196-5
Registry number1348917
Incorporation Date01 Feb 2022 (a year ago) (441 companies with the same date)
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #467604 - Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)
  • #4676 - Wholesale of other intermediate products
  • Description:
  • a. Her türlü polimer ve plastik hammadde üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Her türlü lateks, yapıştırıcı, kauçuk vb. üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. c. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. d. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaşboya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. e. Her türlü plastikten üretilmiş ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. f. Her türlü plastik enjeksiyon, plastik ektrüzyon vb. makinesi alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. g. Her türlü sanayi makinesi üretimi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. h. Her türlü kalite kontrol test cihazlarının toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. i. Her türlü sanayi ve iş makineleri cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı , ithalat ve ihracatını yapmak. j. Her türlü Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ve diğer mühendislik alanlarında hizmet sunmak. k. Her türlü mühendislik proje ve uygulamalarını yapmak l. Her türlü mühendislik , müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek m. Plan proje teknik hesaplar konularında danışmanlık yapmak n. Etüt, araştırma, fizibilite projeleri yapmak o. Teknik bilgi desteği ve teknik eğitim hizmetleri vermek p. Her türlü kimya üretim tesislerini projelendirmek, kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • Locked+90**************
Website
  • Lockednom********

Officers

Authorised Persons
Partners
Müdür Münferiden

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0631-1652-4690-0001

Frequently asked questions

Where is NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)

What year was NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

NOM POLİMER VE MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022