Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 26, 2023

NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 26, 2023

Turkey 28 Sep 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameNSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
  • GÜMÜŞLÜ PROJE YATIRIM TURİZM OTELCİLİK VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode410175-5
Registry number1403365
Incorporation Date28 Sep 2022 (2 years ago) / 348 companies with the same date
Paid share capital1.000.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #411001 - Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)
  • #4110 - Development of building projects
  • Description:
  • Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki belirtilen hizmetlerin verilmesidir. 1.İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri yürütmek. Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili alanlarda insan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri yapmak ve dış kaynak ( outsource) hizmeti vermek. 2. İş arayanların yurtiçi ve/veya yurt dışında elverişli oldukları işlere yerleştirilmesi ve çeşitli işler için uygun işçilerin temin edilmesine aracılık etmek. 3. Yurt içi ve/veya yurt dışında işçi arayan özel ve tuzel kişiler için istenilen niteliklere uygun kişileri araştırmak, seçmek ve yerleştirmek, İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek. 4. Yurtiçi ve/veya yurt dışında insan kaynakları ve yönetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek. 5. İş ve işçi bulma ile ilgili araştırma, geliştirme, tanıtım, reklam, basın ve yayın işleri yapmak. 6. Şirket amacını ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için konusuyla sınırlı kalmak kaydıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında gelişmeleri takip, tespit ve uygulama amacıyla çalışmalar yapmak, bu konularda yerli ve yabancı özel ve tuzel kişiler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel çalışma ve eğitimler duzenlemek, çalışma ve eğitimlere katılmak. 7. Gerçekleştirilen araştırma ve incelemelerin sonuçları dahil, istihdama ilişkin olarak kitap, dergi, broşur, makale, çalışma notu, tablo, film, video bant ve bunun gibi her turlu yazılı ve/veya görsel yayınlar yapmak, şirket yayınlarını pazarlamak, dağıtımını ve satışını yapmak, bunlar uzerinde haklar tesis etmek, bu hakları kullanmak. 8- Yönetim ve istihdam konularında etkinlik ve tasarruf temini için genel olarak ve sektör bazında araştırma hizmeti vermek, bilgi kaynakları oluşturmak ve bu kaynaklar uzerinde her turlu tasarrufta bulunmak. 9- İnsan kaynakları ve istihdam konusunda enel olarak araştırmalar, istatistikler, incelemeler ve etutler çerçevesinde ve ulkenin ekonomik ve istihdama ilişkin şartlarını değerlendirmek suretiyle işlevlerin ihtiyaçlarım tespit etmek, bu ihtiyaçlara uygun olarak istihdam idaresinin geliştirilmesi ve istihdamın temini konularında danışmanlık hizmeti vermek. 10- Yurtiçinde ve/veya yurtdışında reklam ve tanıtım hizmetler vermek, konferans, seminer, sempozyum, panel, kurs ve bunlarla sınırlı olmaksızın her turlu organızasyonun duzenlenmesine iştirak etmek ve bizzat duzenlemek, hizmet verdiği özel ve tuzel kişilerin iş, eğitim vs. amaçlı her turlu gezilerini organize etmek, organızasyonun duzenlenmesine iştirak etmek ve bizzat duzenlemek. 11- Turkiye İş Kurumu tarafından verilecek her turlu iznin dışında, şirketin faaliyet konularıyla ilgili yurt içi ve dışında ticari markalar, know-how, patent, marka, lisans, franchising, ticari isimler, imtiyaz vs. benzeri gayri maddi haklar edinmek, bu hakları devretmek, bu haklar uzerinde her turlu işlemi yapmak ve tasarrufta bulunmak. 12- Şirketin amaçları ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, bunları geliştirmek veya bunlara yardımcı olmak uzere, taşınmaz ve taşınır mallar iktisap etmek, inşa etmek, kiralamak ve her turlu işlemi yapmak ve tasarrufta bulunmak. 13-Şirketin amacı ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, gayrimenkul ipoteği veya sair garantiler vererek veya vermeksizin yurtiçi ve yurtdışından kredi almak.rehin vermek, ticari işletme rehni tesis etmek, uçuncu şahıslar yerine kefil veya garantör olmak, gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni tesis etmek, almak ve bunları fek etmek ve diğer benzer tum hakları kullanmak. Şirket gayrimenkulleri uzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mukellefiyeti, kat irtifakı, kat mulkiyeti tesis edebilmek. Her turlu gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilmek. 14- Şirket amaç ve konusu ile ilgili ve bu amaç ve konuya yardımcı olmak ve idame ettirmek uzere, diğer hukmi kişilerle ortaklık kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak 15- Yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak 4904 sayılı Turkiye İş Kurumu Kanunu ve Özel İstihdam Buroları ile ilgili mevzuat dahil bu kanuna dayanılarak hazırlanan mevzuata uygun olmak kaydıyla, ileride şirket için gerekli ve faydalı olacağı duşunulen başka işlerle iştigal edebilir. 16. Şirket, her turlu bilgisayar yazılımları, mobil yazılımlar ve endustriyel yazılımlar gelistirebilir, geliştirdiği yazılımları tum ticari kanallarda satabilir, uygulama dukkanlarında pazarlayabilir ve sunabilir. Yine iştigal alanları ile ilgili olarak her nevi

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Ümi̇t Doğan

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ümi̇t Doğan

Partners


Paid-up share capital1.000.000,00 TL

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0425-0503-1130-0001

Frequently asked questions

Where is NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters?

NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.IKSV VAKFI BL N.5/2 BEYOĞLU

What is NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ's industry?

NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

What year was NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ started?

NSTR NETWORK BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022