Logo
Menu

Find out all the information about OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Mar 29, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Mar 29, 2023

Summary

NameOMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number231387-5
Registry number1221148
Incorporation Date27 Jan 2020 (3 years ago) (291 companies with the same date)
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • Şirketin faaliyet konusu ; 1. Her türlü yazılımı geliştirmek, ithal etmek, ihraç etmek, satmak, satın almak, pazarlamasını yapmak, kiraya vermek ve kiralamak. 2. Her marka bilgisayar ve bilgisayara donanımının ithalatı, ihracatı ve alım satımını yapmak. 3. Endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek. 4. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali montajı servisi dahili ve harici ticaretini yapmak, ve eğitimini vermek. 5. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatı sağlamak. 6. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinden yayınlamak. 7. Bilgisayar programlarının ve kontrolü sistemlerin yazılımı elektronik yayıncılık ve elektronik ticaret yapmak. 8. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak. 9. Bilgisayar ve yazılım alanında her türlü tesisat, montaj, mühendislik, etüd, proje, müşavirlik ve taahhüt hizmetlerini ifa etmek. 10. Elektronik arşivleme ve elektronik doküman yönetim sistemleri konusunda anahtar teslimi sistem tasarlamak, sistem kurulumunu gerçekleştirmek ve gerekli eğitimi vermek. Gerekirse bu konuda yazılım geliştirmek ve uygulamak. 11. Elektronik arşivleme ve elektronik doküman yönetim sistemleri konusunda yerli ve yabancı firma ve kuruluşların temsilciliğini almak ve bu firmaların yazılım ve donanım gibi bilişim ürünlerinin satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermek. 12. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm taksim ile bunlar gibi tüm bilişim teknolojileri sistemi, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcı yapmak. 13. Firmaların internet üzerinden elektronik ticaret yöntemi ile mal ve hizmet satışına yardımcı olmak. Bu konuda yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini alarak ya da kendi yazılımlarını geliştirerek bir internet web sitesi oluşturmak. 14. Kamu özel ve tüzel kişilere arge projeleri hazırlamak, projeleri uygulamak, danışmanlık ve mühendislik hizmeti, eğitim destek ve servis hizmeti almak vermek. 15. Teknoparklarda ve arge bölgelerinde yazılım alanında ve anasözleşmede belirtilen diğer alanlarda faaliyet göstermek, Arge projeleri üretmek, geliştirmek ve yönetmek. 16. Konusuyla ilgili her türlü ve özel ve resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine girmek veya bu tür ihaleleri tertip etmek. 17. Her türlü elektrik ve elektronik makine, alet, ofis malzemesi, araç ve gereci ithal etmek , ihraç etmek ve alım satımını yapmak. 18. Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizamı muamelelerde bulunur. Şirket konusunu gerçekleştirebilmek için uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır, ipotek verir ve fek eder. Üçüncü kişiler lehine şirket maliki olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. 19. Şirket maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, her türlü fikri ve sınai haklar, ticari unvanları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bayilik, mümessillik, acentelik, taahhüt, komisyon, ithalat mutemetliği, vekalet, alım satım ve diğer mukaveleleri akdeder. 20. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, işletme, teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder 21. Şirket maksat ve konusu dahilinde kuracağı, satın alacağı tesisler, ithal ve ihraç edeceği emtia, makine, ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder. Bu işlemler için her türlü tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunur.

Contact details

Legal addressMASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER
Phone
  • Locked+90*************
Website
  • Lockedomn************

Officers

Authorised Persons
Yönetim Kurulu Üyesi Münferiden
Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0642-0824-8560-0001

Related companies

By address

Frequently asked questions

Where is OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SK. VEKO GIZ PLAZA BLOK NO:3/85 SARIYER

What is OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

OMNİ FACTORS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2020