Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers21

Tax information

Related companies2

FAQ

Find out all the information about PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Dec 21, 2023

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 21, 2023

Turkey 02 Nov 2000 (24 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode447420-0
Registry number447420
Incorporation Date02 Nov 2000 (24 years ago) / 100 companies with the same date
Paid share capital240.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #256202 - Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)
  • #2562 - Machining
  • Description:
  • 1 - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü metal ve seramik kaplama onarım imalat sinterleme işleri yapmak. Bu işlerle ilgili hammadde yan mamül, mamül maddelerinin imalatını alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. Konuyla ilgili kamu ve özel kuruluşların ihalelerine katılmak. Şirket yukarıda yazılı maksat ve konusunun tahakkuku için ; a İmalathaneler atölyeler depolar özel antrepolar mağazalar irtibat büroları ambalaj tesisleri sergi mahalleri kurar kiralar çalıştırır kiraya verir satın alır ve satar şirket için gerekli tesisi ve makinaları nakil vasıtalarını alır kiralar ve satar. b Şirket maksat ve konusu içinde ihtira beratı ruhsatname imtiyaz teknik bilgi her türlü fikri ve sınai haklar ticaret ünvanları alır satar kiralar kiraya verir bayilik mümessillik acentalık taahhüt komisyon ithalat mütemetliği vekalet alım satım ve diğer mükaveleleri akdeder. c- Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerle ve yabancı yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurar iş anlaşmaları yapar kurulmuş şirketlere iştirak eder işletme teşebbüs şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder. d- Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alır satar kiraya verir üçüncü şahıslardan kiralar rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi iltizami muamemelerde bulunur. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fekeder. e- Şirket maksat ve konusu dahilinde kuracağı satın alacağı tesisler imal ithal ve ihraç edeceği emtia makine ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bu işlemler için her türlü tasarrufi iltizami muamelelerrde bulunur. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri konut,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, almak, satmak ve kiraya vermek. 4-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları almak, satmak, kiraya vermek. 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila , duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 12- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13- Her türlü gayrimenkul alım, satım, kiralama işlerinin yapımı şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek eedebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nez

Contact details

Legal addressRAMAZANOĞLU MAH.ŞÜHEDA CAD. NO:14 PENDİK
Fax
  • 021********
Website
  • pla**********************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Kilinç

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

individual

IndividualTurkey

Ali̇ Cem Bayazit

Former Executive Board

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0730-0130-2260-0015

Frequently asked questions

Where is PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters?

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters is located at RAMAZANOĞLU MAH.ŞÜHEDA CAD. NO:14 PENDİK

What is PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's industry?

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)

What year was PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

PLAZMA TEKNİK SERT METAL VE SERAMİK KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2000