Logo
Menu

Find out all the information about POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ
by getting full access

POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ

Cancelis inactive

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Jan 31, 2023

Summary

NamePOLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ
Historical names
  • POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ LTD.ŞTİ.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number854650-0
Registry number855726
Incorporation Date11 Feb 2013 (10 years ago) (226 companies with the same date)
Paid share capital180.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #242009 - Çelikten yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı
  • #2420 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
  • Description:
  • Her çeşit genleşme parçaları(kompansatör)titreşim absorbeleri,esnek hortumlar ve benzeri teçhizatı imal etmek Üretim konusu ile ilgili makine ekipman ve diğer teçhizatı projelendirmek,bunları imal etmek çalışma konusuna giren makine,ekipman,yarı mamül ve mamülleri alıp satmak,kiralamak ithal ve ihraç etmek Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını gayrimenkuller üzerinde inşaat kaynak intifa sükna ve diğer irtfak hakları gayrimenkul mükellefiyeti gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi satış hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir verebilir bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir bütün bu işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla şirket leh ve aleyhinde yapabilir. Şirket kendi mal varlığı içerisinde bulunan gayrimenkul lerini gerek kendisinin ve gerekse üçüncü şahısların resmi ve özel bankalara ve finans kurumlarına olan borçlarının temina tı olmak üzere alacaklı banka ve finans kurumları lehine dilediği derece ve sıradan ipotek verebilir,müşterek ve müteselsil sıfatla kefil olabilir,bununla ilgili her türlü tescil ve terkin işlemlerini yaptırabilir ve 22.3.2004 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.

Contact details

Legal addressİSTANBUL ENDÜSTRİ TİCARET SERBEST BÖLGESİ ORHANLI MEVKİİ TUZLA

Officers

Temsile yetkili Sınırlı Yetkili
Şube Müdürü Münferiden
'B' Grubu İmza Sınırlı Yetkili

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0732-0743-8670-0031

Related companies

By address
By officers

Frequently asked questions

Where is POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ's headquarters?

POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ's headquarters is located at İSTANBUL ENDÜSTRİ TİCARET SERBEST BÖLGESİ ORHANLI MEVKİİ TUZLA

What is POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ's industry?

POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ is in the industry of Çelikten yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı

What year was POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ started?

POLİTEKNİK METAL KÖRÜK İMALAT SANAYİ A.Ş.İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGE ŞUBESİ was started in 2013