Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details3

Officers27

Tax information

Related companies3

FAQ

Find out all the information about PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 15, 2024

PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Jan 15, 2024

Turkey 22 May 2012 (12 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NamePUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
 • KRALPOP AVRUPA RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode820424-0
Registry number821423
Incorporation Date22 May 2012 (12 years ago) / 155 companies with the same date
Paid share capital1.500.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #602001 - Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
 • #6020 - Television programming and broadcasting activities
 • Description:
 • Şirketin işletme konusu aşağıda belirtildiği şekildedir: 1. Çok sayıda radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından kendisine ait bir URL adresi ve/veya mobil uygulamalar vasıtasıyla iletimini sağlayarak, doğrudan ve/veya koşullu erişim yoluyla tümleşik televizyon alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya benzeri cihazlarla alınabilecek şekilde kullanıcıların hizmetine sunmak, 2. Her türlü reklam aracını/malzemesini televizyon, radyo, internet, sinema ve basılı yayın araçları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü medya aracı ile yayınlamak, dağıtmak, üretmek, satmak, almak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, reklam yeri satın almak, kiralamak, işletme konusu hizmetlere ilişkin kısa veya uzun metrajlı filmler, tanıtım filmleri, klip ve programlar üretmek, çekmek, 3. Her türlü yayına yönelik reklam toplamak ve pazarlamak, reklam pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü mecrada reklam yayımı yapmak, reklam ve ilan pazarlama faaliyetlerine aracılık etmek, toptan reklam alanları satın almak, yeniden satmak, aracılık etmek, 4. Reklam ve sponsorluk anlaşmaları akdetmek, telif anlaşmaları yapmak, internet üzerinden çeşitli tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, 5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser iletimi, 6. Şirketin işletme konusu ile ilgili her türlü esere ait telif haklarının gerektiğinde satın alınması, satılması, 7. İşletme konusunda yer alan faaliyetlerle ilgili ticari marka, model, resim, know-how, patent hakları gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, iktisap edilen bu gayri maddi haklar üzerinde sair tasarruflarda bulunmak, 8. İşletme konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve malzemenin ihtiyaca binaen üretilmesi, kiralanması, alımı, ihtiyaç fazlasının satılması, kiraya verilmesi, 9. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili her türlü promosyon ürünün imalatı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, 10. Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ihtiyaç halinde faaliyeti ile ilgili teknik işçilik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek ve gerçek ve/veya tüzel kişilerden söz konusu hizmetleri almak, 11. Amacını gerçekleştirmek için veya ihtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, 12. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir. Şirketin amacına ulaşabilmesi için iç ve dış pazarda her çeşit organizasyonları kurabilir, kurulmuş organizasyonlara katılabilir. 13. İştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, teşvik tedbirlerinden yararlanabilir.

Contact details

Legal addressAHİ EVRAN CD.N.4 SARIYER
Website
 • kra*************
Phone
 • +90**************
Fax
 • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Aclan Acar

Former Authorised Persons


Resigned on30 Nov 2018

individual

IndividualTurkey

Hasan Hüsnü Güzelöz

Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken


Resigned on30 Nov 2018

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0589-0458-2970-0018

Related companies by address

Related companies by officers

Frequently asked questions

Where is PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at AHİ EVRAN CD.N.4 SARIYER

What is PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

What year was PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ started?

PUHUTV PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2012