Logo
Menu

Find out all the information about Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Feb 10, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Feb 10, 2023

Summary

NameQ MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number38116-5
Registry number1028161
Incorporation Date27 May 2016 (7 years ago) (204 companies with the same date)
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #732003 - Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)
  • #7320 - Market research and public opinion polling
  • Description:
  • 1-Ülkemiz ve ülke dışı her türlü televizyon, radyo, internet, sürekli ve süreksiz basılı, görsel yayınların izlenme, dinlenme, tıklanma ve okunma ölçümlerinin yapılması, yaptırılması ve raporlanması. 2-Görsel medya araçlarının izlenme ve reyting ölçümlerinin yapılması, yaptırılması, analizlerinin yapılması ve raporlanması. 3- Her türlü görsel ve basılı yayın organlarının iletişim ve hedef kitledeki etkilerinin ölçümlenmesi işleminin yapılması, yaptırılması ve raporlanması. 4-Genel ve özel siyasi araştırmalar yapmak, yaptırmak ve raporlayıp kamuoyu ve ilgiliye sunmak. 5-Siyasi partilere, belediyelere, kamu kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere genel ve özel araştırmalar yapmak, yaptırmak, raporlamak ve sunmak. 6-Pazar ve ürün araştırmaları yapmak, yaptırmak, raporlamak, analizlerini yapmak ve sunmak. 7-Konusu ile ilgili basın, yayın, tv, radyo, sinema, haber ajansı, matbaacılık, tabela, resim, duvara işleme resim, büyük ve küçük panolara yazı ve resim yoluyla tanıtım ve reklamasyon hizmetleri sunmak. 8-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurt içi ve yurt dışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 9-Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü mamul, yarı mamul ve ham madde emtianın alım satımı, ithalatı, ihracatı, transit ticareti ve pazarlamasını yapar. 10-Şirket amaç ve konusu ile ilgili yazılım, hizmet ve gayri maddi emtiaların alım satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapar. 11-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinden yayınlamak. 12-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle tanıtım ve reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. 13-Konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek. 14-Konusu ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere aşağıda yazılı işleri de yapar; a-İmalat, ithalat, ihracat, transit ticaret, alım satım, pazarlama, komisyonculuk ve danışmanlık işleri yapmak. b-Mümessillik, acentelik, distribütörlük, almak ve vermek. Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler tesis etmek. Fikri ve sınai haklar, marka, patent, alameti farika gibi gayri maddi hakları almak ve satmak. c-Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık yapmamak şartıyla almak ve satmak. d-Yabancı sermaye ile özel kanundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek, yeni şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. e-İç ve dış pazarlardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval, kefalet, işletme, yenileme, ticari, avans ve yatırım kredileri ile her nevi kredi temin etmek. f-Gerekli tesis, alet, edevat ve demirbaş alımının yanında şirket için kullanmak üzere motorlu kara taşıtları ve gayri menkuller almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak ve kiraya vermek. Şirket için fabrika ve işyerleri inşa etmek, gayrimenkuller üzerinde ittifak, intifa hakkı tesis etmek, işletme için hizmet yerleri inşa etmek bunlar üzerinde ipotek tesis etmek ve fek etmek. g-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. h-İşletme amacı ile ilgili olarak lisans, ihtira beratları, markalar, patent, alameti farikalar, ticaret unvanları, işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, iktisap etmek, devretmek, satmak, satın almak, müdahale etmek ve teminat göstermek. ı-Şirket iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sanayi, ticari, iş ve taahhütlere girişebilir. Bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir. Şirket yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygu

Contact details

Legal addressMERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BL. NO:52/1 ŞİŞLİ
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Müdür Münferiden
Authorised Persons
Partners
Former Partners

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0627-0481-1570-0012

Related companies

By officers

Frequently asked questions

Where is Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at MERKEZ MAH.HASAT SK.KAMARA BL. NO:52/1 ŞİŞLİ

What is Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)

What year was Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

Q MEDYA ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2016