Logo
Menu

Find out all the information about RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Activeis not in process of liquidation on Jan 30, 2023

TwitterFacebookLinkedin
RefreshLast updated: Jan 30, 2023

Summary

NameRIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
BarcodeCompany number375548-5
Registry number1366540
Incorporation Date19 Apr 2022 (a year ago) (351 companies with the same date)
Paid share capital10.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #683102 - Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri
  • #6831 - Real estate agencies
  • Description:
  • - Yasal mevzuatın izin verdiği her türlü ürün ve hizmetin alım,satım, ithalat, ihracat, dış ticaretinin yapılması, yurt içi ve yurtdışı her türlü alanda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, - Gayrimenkul alım, satım, kiralama, leasing faaliyetleri ile gayrimenkul ve emlak alanında her türlü ticari olan ve olmayan faaliyetlerin yürütülmesi, gayrimenkul alanında danışmanlık hizmetleri verilmesi, - Yurt içi ve yurt dışında vatandaşlık kazanım alanında danışmanlık hizmetleri verilmesi, - Yurt içi ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyacakları ticari, mali ve idari alanlarda, her türlü yönetim, finans , emlak, gayrimenkul ve mali danışmanlık hizmetleri verilmesi, - Yurt içi ve yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma, oturma izni, her türlü yasal yol ile vatandaşlık kazanımları konusunda ticari, yatırım, mali danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması, gayrimenkul edinim yolu ile vatandaşlık başvuruları ve süreçlerinin takibi ile bu alanlarda danışmanlık hizmetleri verilmesi, Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1- Yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği, yapmak, amaç ve konusuyla ilgili çalışmalar için faydalı ve gerekli olan patentleri, ticari unvan, lisans, imtiyaz ve telif ve işletme haklarını, model, resim, patentleri, markaları, ihtira beratlarını ustalık ( Know-how ) ve royalty haklarını, alametifarika, sınai resim ve mülkiyet hakları maddi ve gayri maddi haklar ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, alabilir, satabilir, işletebilir veya devredebilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devralabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve hukuki tasarrufta bulunabilir, 2- İştigal konusu ile ilgili olarak bina, komple tesis, iş makineleri, her türlü taşıt aracı, teçhizat, demirbaş, yedek parça, elektrikli ve mekanik araç ve gereçleri inşa ve imal edebilir ve ettirebilir, satın alabilir-satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alıp-devir edebilir, finansal kiralama-leasing yoluyla edinebilir, konusuyla ilgili her türlü ihracatı ve ithalatı yapabilir, 3- Yurtiçi ve yurtdışı her türlü finansal piyasalardan, bankalardan, özel finans kuruluşlarından, bankalar ve özel ve kamu kuruluşları, özel finans kurumlarından, gerçek ve tüzel kişilerden ve her türlü kredi müesseselerinden; uzun, orta ve kısa vadeli, her türlü kefalet ve senet karşılığı nakdi, gayri nakdi, ayni, satıcı, leasing-kiralama, yatırım ve işletme kredileri ile ilgili borçlanmalar-istikrazlar yapabilir ve bu hususta kefalet verebilir ipotek ve rehin tesis edebilir, ipotekli borç senedi, rehin senedi, kambiyo senetleri, poliçe, çek ve benzeri belgeleri düzenleyebilir ve verebilir ve gerekli tüm tasarrufları yapabilir, 4- Gayrimenkuller ve menkul mallar ile maddi olmayan hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar ile maddi olmayan haklar üzerinde şirket lehine ipotek koymak-koydurmak-kaldırmak, rehin almak, aldırmak, kaldırmak, kefalet almak, aldırmak-kaldırmak gibi her türlü hakları elde edebilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul mallar ile maddi olmayan haklarını Şirketin veya dilediği üçüncü hakiki ve hükmi şahısların bankalardan ve her türlü finans kuruluşlarından almış olduğu veya alacağı her türlü kredilerin teminatını oluşturmak üzere ipotek vermek, ipotek koymak-koydurmak-kaldırmak, rehin vermek, rehin verdirmek-kaldırmak, kefalet vermek, kefalet verdirmek-kaldırmak gibi ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, bunlarla ilgili iş ve işlemleri başından sonuna kadar yapabilir-yaptırabilir, 5- Şirket adına menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, gerektiğinde satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde mukavele ile şufa, vefa, iştira hakları ile irtifak, intifa, sükna kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis ve fek edebilir, mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, 6- Şirket adına kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhit ve cins tashihi yaptırabilir, gerektiğinde gayrimenkullerin tamamını veya bir kısmını bedelli veya bedelsiz olarak kamu yararına terkin edebilir, bu işlerle ilgili bütün işlemleri yapabilir, yaptırabilir, üzerinde intifa, irtifak ve telif haklarını tesis ettirebilir, her türlü tasarruflarda bulunabilir, 7- Yukarıda belirtilen bütün işler için ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, ihaleler açabilir, ihaleler alabilir, konsorsiyumlar kurabilir,

Contact details

Legal addressLEVAZIM MAH.KORU SK.ZORLU CENTER BLOK NO:2 İÇ KAPI N:303 BEŞİKTAŞ
Phone
  • Locked+90**************

Officers

Müdür Münferiden
Partners

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0735-1906-6520-0001

Frequently asked questions

Where is RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at LEVAZIM MAH.KORU SK.ZORLU CENTER BLOK NO:2 İÇ KAPI N:303 BEŞİKTAŞ

What is RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri

What year was RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ started?

RIF TRUST TURKEY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022