Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details2

Officers9

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ
by getting full access

Last updated: Dec 18, 2023

SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Active

is not in process of liquidation on Dec 18, 2023

Turkey 25 Sep 2014 (10 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameSINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode940328-0
Registry number937871
Incorporation Date25 Sep 2014 (10 years ago) / 194 companies with the same date
Paid share capital3.500,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #722001 - Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  • #7220 - Research and experimental development on social sciences and humanities
  • Description:
  • Kooperatifin amacı; ortaklarının bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve kalkınmalarına yönelik bireysel ve müşterek menfaatlerini korumaktır.  Bu amaçla kooperatif; 1- Ortaklarının yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak; eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, uygulama, teknoloji geliştirme, iş kurma, üretim, pazarlama, finansman, koordinasyon ve istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar. 2- Çalışma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde; yurt içi, yurt dışı, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla her türlü bağlantıları kurar, ortak girişimlerde bulunur ve koordinasyonu sağlar. 3- Tüzel kişiliği adına; konusu ile ilgili laboratuvar, üretim ve uygulama atölyeleri ile eğitim kurumları kurar işletir. 4- Ortaklarının üretimlerine yönelik menfaatlerinin korunması amacıyla tüzel kişiliği ya da ortaklar adına fikri ve sınai haklar edinir. 5- Ortaklarının üretim faaliyetinde kullanacakları araç, gereç ve her türlü ihtiyaç maddelerini iç ve dış piyasalardan temin eder ve ortaklarını yararlandırır. 6- Amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya benzer konudaki ortaklıklara katılır, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açar. 7- Konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar, kiraya verir, ferağ ve teberruda bulunur, borç alır, borç verir ve benzeri tasarruflar yapar. 8- Konusu ile ilgili her türlü ticari faaliyette bulunur. 9- Ortaklarının mesleki çalışmalarına yönelik, seminer, konferans, kültürel etkinlikler ve organizasyonlar tertip eder. Bu konudaki girişim ve organizasyonlara katılır, ortaklarının katılmalarını sağlar.  10- Tüzel kişiliği ve ortakları adına yurtiçinde ve yurtdışında gerekli finans desteği sağlanması amacıyla her türlü proje, yatırım ve kredi sözleşmeleri yapar. 11- Üretime yönelik tüm konularda, kooperatif veya ortakları adına yurtiçi ve yurtdışında gerekli organizasyonlar, ortaklıklar ve işbirliği protokolleri yapar, makro ve mikro düzeyde üretim projeleri hazırlar, hazırlatır, bu projeleri uygular veya uygulanmasına yardım eder. 12- Ortaklarının mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, diğer meslektaşlarıyla etkileşme, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, mal ve hizmet üretim ve satışını gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında bireysel veya gruplar şeklinde iş gezileri düzenler, bu çalışmalara her türlü araç ve imkânlarla destek verir. 13- Tüzel kişiliği ve ortakları adına yapılacak her türlü yatırım projeleri için yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkulleri satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, restore eder, işletir veya işlettirir.  14- Kooperatif üst kuruluşlarına katılır.

Contact details

Legal addressÇINAR MAH.748. SOK.NO:21A BAĞCILAR
Phone
  • +90**************
Fax
  • 021********

Officers

individual

IndividualTurkey

Bünyami̇n Demi̇r

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Bünyami̇n Demi̇r

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0769-0641-5140-0001

Frequently asked questions

Where is SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 's headquarters?

SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 's headquarters is located at ÇINAR MAH.748. SOK.NO:21A BAĞCILAR

What is SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 's industry?

SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ is in the industry of Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

What year was SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ started?

SINIRLI SORUMLU MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ was started in 2014