Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details1

Officers9

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Oct 02, 2023

SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Active

is not in process of liquidation on Oct 2, 2023

Turkey 17 Jan 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameSUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode354381-5
Registry number1345025
Incorporation Date17 Jan 2022 (2 years ago) / 327 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #702202 - İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
  • #7022 - Business and other management consultancy activities
  • Description:
  • 3. AMAÇ VE KONU a. İthalat ve ihracat yapan işletmelerin ihtiyaç duydukları; dış ticaret, kambiyo, gümrük mevzuatı ve diğer ilgili konularda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek ve bu konularda danışmanlık yapmak, b. Dış ticaret firmalarının gerçekleştirdikleri mal akımları ile belge düzenlerinin yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uygunluğunu gözden geçirmek, denetlemek ve bu konularda danışmanlık yapmak, c. Dış ticaret firmalarının ihtiyaç duydukları ithalat, ihracat servislerinin oluşturulması konusunda destek vermek ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ile ilgili danışmanlık yapmak, d. Dış ticaret firmalarının ithalat, ihracat servislerinin organizasyon yapısı ile kurulu iç kontrol sistemlerinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi amacıyla tespitler yapılması, rapor hazırlanması ve bu konuda ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi, e. Gümrük ve dış ticaret ile ilgili olmak üzere her türlü ihtiyaç duyulan mevzuat ve uygulamalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışında danışmanlık, işlem takibi, eğitim ve yayın hizmetleri vermek (Gümrük müşavirlik hizmetleri hariç), f. İthalde alınan vergi ve fonlarla ilgili (gümrük müşavirliği ve mali müşavirlik hizmetleri hariç) danışmanlık hizmeti vermek ve eğitim çalışmaları yapmak, g. İthalat ihracat firmalarının eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek, h. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olarak her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının temin edilmesi, kurulumu, yazılım sistemlerinin oluşturulması, büro otomasyonların kurulması konularında eğitim, destek ve danışmanlık yapmak, i. Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili olarak internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek amacıyla; web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve bu konularda internet servis sağlayıcılığı yapmak. j. Gerekli görülen hallerde Milli Eğitim Bakanlığı ve konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla ve yürürlükteki kanun tüzük yönetmelik tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan eğitim akademileri ile kursların açılması, kurs ve akademik eğitim çalışmalarının gerek fiziki ve gerekse dijital ortamlarda oluşturulması, Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 3. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 4. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 5. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, faaliyetleri kapsamında ürünleri yurt içi ve yurtdışında satışı amacıyla acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride yurtiç

Contact details

Legal addressSULTAN SELİM MAH.LALEGÜL SK. NO:5 İÇ KAPI NO:35 KAĞITHANE
Phone
  • +90**************

Officers

individual

IndividualTurkey

Ahmet Yahya Subaşi

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ahmet Yahya Subaşi

Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0782-1262-7510-0001

Frequently asked questions

Where is SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at SULTAN SELİM MAH.LALEGÜL SK. NO:5 İÇ KAPI NO:35 KAĞITHANE

What is SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

What year was SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ started?

SUBAŞI AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ was started in 2022