Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers3

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Feb 09, 2024

TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 23 Jun 2016 (8 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • LİNK YAZILIM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
  • ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode41661-5
Registry number1031701
Incorporation Date23 Jun 2016 (8 years ago) / 158 companies with the same date
Paid share capital100.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #620101 - Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  • #6201 - Computer programming activities
  • Description:
  • 3.1. İnternet ve bilişim teknolojileri ile ilgili yatırımlar, yazılım, teknolojik adaptasyon ve optimizasyon gibi konularda her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek, internet siteleri ve altyapılarını kurmak, bununla ilgili gerekli bilgi ve iletişim sistemlerinin, donanımlarının ve yazılımlarının pazarlamasını yapmak, bu işlerle ilgili olarak baskılı malzemeler üretmek, her türlü yüksek teknolojik ürün ve iletişim teknolojisi ile destek faaliyetlerini yürütmek, yayınlar çıkarmak ve konferans hizmetlerinde bulunmak, internet üzerinden yapılabilecek yatırımlar, interaktif hizmetler ve alışveriş hizmetlerini yürütmek. 3.2. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak,vermek. 3.3. İnternet  üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 3.4. Konusu ile ilgili her türlü imtiyaz izin ruhsatname, patent, know how ihtira beratı, isim hakkı, marka ve emsali devralmak adına tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen yada tamamen başkalarına devretmek.  3.5. Pazarlama ve satış alanına giren her türlü faaliyetlerde danışmanlık hizmeti vermek, izinli pazarlama ve satış, promosyon kampanyaları tasarlamak, uygulamak, yürütmek ve yönetim danışmanlığı yapmak,pazarlamak. Pazarlama stratejileri, kurumsal ve tüketici markaların yaratılması ve geliştirilmesi kapsamında standartların belirlenip korunması amacıyla logo ve amblem tasarımı, kurumsal kimlik, geliştirme, marka lansmanı planlamak ve uygulamak, broşür, tanıtım seti, elektronik prezantasyon, ajanda ve takvim hazırlamak ve kapsayan tüm basılı malzeme çalışmalarının planlamasını, tasarımını ve uygulamasını yapmak, web sitesi planlama, tasarlama içerik geliştirme, editörlük,uygulama ve destek hizmetleri vermek. 3.6. Kıyaslama, performans ölçme, değerlendirme çalışmaları yapmak, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmak, eğitim hizmeti vermek, finansal ve fınansal olmayan sosyal, ekonomik ve sosyo ekonomik konularda basılı faaliyet raporları hazırlamak, elektronik ortamda web sitesinde ve cd formatında raporlama yapmak, paydaş katılım çalışmaları planlamak, uygulamak ve raporlama yapmak. Ticari ilişki içerisinde olduğu kurum, kuruluş veya şahısların faaliyet alanları ile ilgili olarak sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak. 3.7. Bütün bu maddelerde belirtilen hizmetleri vermek amacıyla masa üstü ve/veya web (internet) tabanlı yazılımlar geliştirmek ve bu yazılımların ve/veya bu yazılımlar üzerinden üretilen hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmak. 3.8. İlgili Kanun ve yönetmelikler kapsamında, Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı, Turizm Taşımacılığı ve her türlü ulaşım ve transfer faaliyetlerinde bulunmak,şoförlü veya şoförsüz araç kiralamak, 3.9. Kara, hava ve deniz taşıtları ile insan, eşya ve evrak (belge) taşıma hizmeti verilmesi, 3.10. Kara, hava ve deniz taşıtları ile insan, eşya ve evrak (belge)taşıma hizmetine aracılık edilmesi, 3.11. Kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanmasına yönelik kiralama hizmeti verilmesi, 3.12. Turizm sektörü ile ilgili her türlü hizmetin verilmesi, 3.13. Kara, hava ve deniz taşıtları içerisinde yemek hizmeti verilmesi ve her türlü gıda maddesinin satışının yapılması, 3.14. TC yasalarının izin verdiği her türlü ticari ve sınai malın ithali,ihracı ve dâhili ticareti, 3.15. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri, 3.16. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, 3.17.Şirket faaliyet alanıyla ilgili olarak patent alım, satım ve ticaretini yapabilir. Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için esaslı olarak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir; a) Şirket her türlü gayrimenkul, makine,teçhizat ve tesisler, menkul mallar, kara,hava, deniz taşıtlarını, müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir veya satabilir, kiralar veya kiraya verebilir Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir. Leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecrit edebilir. Ayrıca leh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı v

Contact details

Legal addressEVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.N.5 D.1 N.ECZACIBAŞI BİNASI BEYOĞLU

Officers

individual

IndividualTurkey

Ertunç Çi̇ri̇ş

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Ertunç Çi̇ri̇ş

Yönetim Kurulu Üyesi Tasfiye Memuru

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0609-0559-1010-0017

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's headquarters is located at EVLİYA ÇELEBİ MH.SADİ KONURALP CD.N.5 D.1 N.ECZACIBAŞI BİNASI BEYOĞLU

What is TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)

What year was TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE ENİGMA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ was started in 2016