Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers7

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Mar 14, 2024

TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 04 Aug 2022 (2 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Historical names
 • GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Status
 • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode397165-5
Registry number1390099
Incorporation Date04 Aug 2022 (2 years ago) / 369 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
 • Secondary:
 • #204203 - Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
 • #2042 - Manufacture of perfumes and toilet preparations
 • #211001 - Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)
 • #2110 - Manufacture of basic pharmaceutical products
 • Description:
 • KOZMETİK,İLAÇ VE GIDA TAKVİYESİ a. Kozmetik, ilaç, gıda takviyeleri ve temizlik malzemeleri alanında üretim, yurtiçi toptan satısı ihracat ve ithalatı yapmak, b. Her türlü gıda ve gıda takviyesi ürünlerin yurt içi ve yurt dışında izin ruhsat ve belgelerin alınması, imalatı, pazarlanması, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, c. Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve gıda takviyelerinin dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak, d. Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon ası, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. e. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. f. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satıs yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. g. Gıda takviyeleri, Balık yağları vb. ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini üretmek, satın almak ve ihracatını yapmak. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde işyeri binası, fabrika binası veya kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamubütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. ÖZEL SAĞLIK a- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir. b- İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri,hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak. c- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek. d- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. e- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek. f- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek. g- Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar açmak. ğ- Aile hekimliği h

Contact details

Legal addressKÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAH. MARMARA D BLK.SK.D BLK.NO:11 KÜÇÜKÇEKMECE

Officers

individual

IndividualTurkey

Gökhan Yildiz

Tasfiye Memuru Münferiden


Paid-up share capital10.000,00 TL

individual

IndividualTurkey

Gökhan Yildiz

Authorised Persons

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
 • Pays VATYes
 • Registration number0395-2232-9570-0001

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters?

TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's headquarters is located at KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAH. MARMARA D BLK.SK.D BLK.NO:11 KÜÇÜKÇEKMECE

What is TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 's industry?

TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is in the industry of Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)

What year was TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE GHETA PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ was started in 2022