Logo
Menu
Overview

Summary

Contact details

Officers5

Tax information

Related companies1

FAQ

Find out all the information about TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
by getting full access

Last updated: Jan 18, 2024

TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cancel

is inactive

Turkey 27 Apr 2015 (9 years ago)

Share viaTwitterFacebookLinkedin

Summary

NameTASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Historical names
  • TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Status
  • ActiveCompany registration closed
JurisdictionActiveTurkey
Company numberCode972407-0
Registry number969880
Incorporation Date27 Apr 2015 (9 years ago) / 214 companies with the same date
Paid share capital50.000,00 TRY
Type of activity
  • Secondary:
  • #681001 - Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
  • #6810 - Buying and selling of own real estate
  • Description:
  • 1- Arsa, arazi mesken ve işyeri niteliğinde her türlü gayrimenkulün inşası, ihyası, satın alınması, kiralanması, işletilmesi, yerli yabancı özel resmi gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi ve satılması bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari/idari/teknik tesisler kurulması, her türlü emlak ve özellikle konut, siteler, ticari ve sınai iş merkezleri, okul, dershane, sağlık tesisleri, depolar, villa, tatil köyü, otel, motel kamping gibi turistik tesisler, ev, apartman, iş yerleri, ticaret merkezleri, arsa, arazi, fabrika, fabrika tesisleri, veya sair üretim birimleri ve sair her türlü gayrimenkuller almak, satmak devir ve temlik etmek, kiraya vermek kiralamak, 2- Yurtiçi ve Yurtdışında her türlü turistik tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, inşaat etmek ve her türlü işletmeciliğini yapmak, turizm ve eğlence amaçlı olarak, otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyleri, dinlenme evleri, termal tesisler, yüzme havuzları, hamam, sauna, plaj, pastahane, lokanta, kafeterya, çay bahçeleri, nargile salonlarıve benzeri yerler kurmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak ve bu tesislere ait otopark vb. yerleri kurmak ve işletmek. 3- Her türlü acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri yurt içinde veya yurt dışında konaklatmak ve turlar düzenlemek. 4- Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, alım ve satımının yapılması, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için ; 1. Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. 2. Konusu ile ilgili her türlü tesisleri kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar. 3. Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir. 4. Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, ipotek, rehin ve teminat olarak gösterebilir, yurt içi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, kredi müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yapabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. 5. Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir. 6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden başka şirket yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu' nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, esas sözleşmenin bu amaç ve konu maddesi genişletilebilir.

Contact details

Legal addressETİLER MAH.YANARSU SK.DOĞAN APT.NO:44/D:2 BEŞİKTAŞ

Officers

individual

IndividualTurkey

Murat Vay

Authorised Persons

individual

IndividualTurkey

Murat Vay

Temsile yetkili Tasfiye Memuru

Get ahead with complete company information - register now.

Join the 50,000+ businesses already using B2BHint.

Sign up

Tax information

VAT
  • Pays VATYes
  • Registration number0870-0360-7960-0017

Frequently asked questions

Where is TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters?

TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's headquarters is located at ETİLER MAH.YANARSU SK.DOĞAN APT.NO:44/D:2 BEŞİKTAŞ

What is TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ's industry?

TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ is in the industry of Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)

What year was TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ started?

TASFİYE HALİNDE TURGUTREİS GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ was started in 2015